Projektbeskrivelse
Senfølger til hoved-hals-kræft (HHC) er en kompleks udfordring, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem en lang række faggrupper og sundhedsprofessionelle.

  • Formålet med HHC-netværket er:
    at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation
  • at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende
  • at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet

Primær kontaktperson
Anne Marie Beck, ambe@kp.dk

Deltagerne parter
Anne Marie Beck, docent, klinisk diætist. Ernærings- og sundhedsuddannelsen, KP,Forskningsenheden for Ernæring, Herlev og Gentofte hospital,

Anne Kahr Larsen, klinisk diætist, Center for ernæring og tarmsygdomme, Ålborg Universitetshospital

Berit Jelsbak Mortensen, Koordinator – Forskning & Udvikling, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, KP

Birte M Grønfeldt, klinisk diætist, Sundhedsfremme – og forebyggelsesafdelingen, Frederikshavn

Gitte Ploug Balling, klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed København

Gitte Samsøe, lektor, sygeplejerske, Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

Irene Wessel, Ph.d., klinisk lektor, overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Hovedhalskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet

Julie Killerup Kaae, læge, ph.d. -studerende, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Kathrine Skak Madsen, docent, neurobiolog, Radiografuddannelsen, KP, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

Karin B. Dieperink, lektor, Viceinstitutleder, sygeplejerske, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitets Hospital

Klinisk Institut og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Syddansk Universitet

Lene Gerberg, lektor, radiograf, Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

Maja Bruvo Lazovic, lektor, cand. scient. Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Stråleterapien og Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital, Tandlægeskolen, Københavns Universitet; Onkologisk afdeling, Odense Universitets Hospital

Marianne Boll Kristensen, ph.d. -studerende, klinisk diætist, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, KP, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Syddansk Universitet

Mette Borre, klinisk diætist, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Århus Universitets hospital, Institut for kliniskn medicin, Århus Universitet

Sara Fredslund Hajdú, ph.d.-studerende, ergoterapeut, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet

Signe Torsbjerg Jørgensen, projektleder, ergoterapeut, Center for Kræft og Sundhed København

Kamilla Adellund Holt, Lektor, ph.d. Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Arrangementer
Gå hjem-møde om mad til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft 12. juni 2019

Læs nyhed om mødet 12. juni 2019 med fokus på mad og måltider som en del af rehabiliteringsforløb.