Projektbeskrivelse

Senfølger til hoved-hals-kræft (HHC) er en kompleks udfordring, der kræver involvering af og tæt samarbejde mellem en lang række faggrupper og sundhedsprofessionelle.

Formålet med HHC-netværket er:

 • at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering og palliation
 • at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne samt deres pårørende
 • at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet

Primær kontaktperson

Anne Marie Beck, docent, klinisk diætist, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, KP, Forskningsenheden for Ernæring, Herlev og Gentofte Hospital

Deltagende parter

 • Anne Marie Beck, docent, klinisk diætist, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, KP, Forskningsenheden for Ernæring, Herlev og Gentofte Hospital
 • Anne Kahr Larsen, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Berit Jelsbak Mortensen, Koordinator – Forskning & Udvikling, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, KP
 • Birte M. Grønfeldt, klinisk diætist, Sundhedsfremme – og Forebyggelsesafdelingen, Frederikshavn
 • Gitte Ploug Balling, klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, København
 • Gitte Samsøe, lektor, sygeplejerske, Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
 • Irene Wessel, ph.d., klinisk lektor, overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Hovedhalskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet
 • Julie Killerup Kaae, læge, ph.d.-studerende, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Kathrine Skak Madsen, docent, neurobiolog, Radiografuddannelsen, KP, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital
 • Karin B. Dieperink, lektor, viceinstitutleder, sygeplejerske, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Syddansk Universitet
 • Lene Gerberg, lektor, radiograf, Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
 • Maja Bruvo Lazovic, lektor, cand.scient., Radiografuddannelsen, KP, Onkologisk Afdeling, Stråleterapien og Radiologisk Afdeling, Herlev Hospital, Tandlægeskolen, Københavns Universitet; Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Marianne Boll Kristensen, ph.d.-studerende, klinisk diætist, Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, KP, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Syddansk Universitet
 • Mette Borre, klinisk diætist, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Sara Fredslund Hajdú, ph.d.-studerende, ergoterapeut, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet
 • Signe Torsbjerg Jørgensen, projektleder, ergoterapeut, Center for Kræft og Sundhed København
 • Kamilla Adellund Holt, lektor, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Arrangementer

Gå hjem-møde om mad til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft, 12. juni 2019

Læs nyhed om mødet 12. juni 2019 med fokus på mad og måltider som en del af rehabiliteringsforløb

Årsmøde i Smag på Livet den 28. november 2019