Projektbeskrivelse
Formålet med DCCC Onco-Cardiology - DOC er at optimere dansk forskning i kardielle senfølger efter kræftbehandling ved at facilitere nationale forskningsprotokoller.

Netværket skal sikre, at danske forskningsaktive grupper, der arbejder med kardio-onkologiske projekter, kender hinanden og i videst muligt omfang samarbejder. DOC skal øge fokus på kardio-onkologiske problemstillinger og bidrage til, at alle patienter i risiko for at udvikle hjertesygdom efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Primær kontaktperson
Birgitte Vrou Offersen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
DOC møde d. 17. januar 2019

DCCC Cardio Onkologisk netværk internat, 18.-20. juni 2018

Nyheder om DCCC DOC
Stærkere samarbejde mellem læger skal give bedre behandling

 

Læs mere om DOC på netværkets hjemmeside www.dccccor.dk