Arrangementskomitéen har sammensat det faglige indhold og program til Danske Kræftforskningsdage 2022. Læs mere om medlemmerne af komitéen nedenfor. 

Ulrik Lassen

UlrikUlrik Lassen er er formand for komitéen til bedømmelse af abstracts og sessionsansvarlige for postersessionen samt aktuel dansk kræftforskning i rampelyset. Ulrik er ledende overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, og professor i Klinisk Onkologi med fokus på personlig medicin, ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Endvidere er Ulrik centerleder for Kræftens Bekæmpelses Center for målrettet behandling af hjernetumorer - The DCCC Brain Tumor Center. Medlem af fagudvalget for DCCC og Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft. Ulrik Lassen grundlagde Fase 1 Enheden ved Rigshospitalet i 2005 og introducerede i 2013 genomisk profilering for patienter uden andre behandlingsmuligheder mhp. at finde målrettet behandling til patienterne i kliniske forsøg.

Lise Bjerrum Thisted

Lise Bjerrum_2020_bio95x135.jpgMedlem af DCCCs faglige udvalg siden 2020. Har arbejdet inden for onkologi i mere end 30 år, og er uddannet Master i Klinisk Sygepleje og er siden 2003 ansat som kræftrehabiliteringssygeplejerske ved Rigshospitalet, nu i Klinik for Senfølger og Kræftrehabilitering, Afdeling for Kræftrehabilitering.

Forsknings- og interesseområder er behovsvurdering for rehabilitering/palliation, multisyge kræftpatienter, senfølger mv.  Deltager nationalt i arbejdsgrupper vedr. rehabilitering som Kræftplaner, Forløbsprogram for Rehabilitering og Palliation, Hvidbog II om rehabilitering mv.
Underviser nationalt som internationalt i kræftsygepleje og rehabilitering. Medlem af styregruppe for Models of Cancer Care - Videnscenter for Symptomvidenskab. 

Cai Grau

Cai GrauCai Grau er professor i stråleonkologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Cai Grau er forskningsleder ved Dansk Center for Partikelterapi, leder af det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi, som indgår i DCCC. Næstformand for fagligt udvalg i DCCC. 

Michael Borre

MichaelBorre_bio95x135.jpgMichael Borre er professor, overlæge dr.med., ph.d. ved urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital. Michael gennem de sidste snart 10 år været formand for DMCG.dk, Sammenslutningen af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

Endeligt skal nævnes et aktuelt formandskab for DAPROCA, Dansk Prostatacancer Gruppe og den tilhørende nationale kvalitetsdatabase, DAPROCAdata.

Ismael Gögenur

Ismail GögenurIsmail Gögenur er kolorektal kirurg fra Sjællands Universitets Hospital. Han er professor i kirurgi på Københavns Universitet og leder Center for Surgical Science der er en multidisiciplinær forskergruppe med særlig fokus på personlig medicin indenfor kræftkirurgien. Ismail Gögenur er formand for Videnskabelig Udvalg i DCCG samt sidder i styregruppen for DCCC. Han har mere end 420 peer reviewed publikationer bag sig og er vejleder for mere end 20 phd studerende. Hans forskning har fokus på kirurgisk patofysiologi samt translationel forskning særligt i perioden før kræftkirurgi.

Camilla Qvortrup

Overlæge, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Næstformand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) 

Tarec Christoffer El-Galal

Tarec er professor på Aalborg Universitet og overlæge på hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Tarecs primære forskningsområde er lymfekræft med fokus på epidemiologi og real-world evidence. Tarec er formand for Nordisk Lymfom Epidemiologi arbejdsgruppe.

Henrik Frederiksen

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen er formand for DCCCs faglige udvalg og for arrangementskomitéen bag Danske Kræftforskningsdage.

Han er professor i hæmatologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og overlæge ved Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Tidligere formand for Dansk Hæmatologisk Selskab (2017-2022)

Henrik Frederiksens forskningsområde er komplikationer og komorbiditet ved hæmatologisk kræftsygdom og de ikke-maligne blodsygdomme.

 

Dorte Ejg Jarbøl

Dorte Jarbøl_bio95x135.jpgDorte Ejg Jarbøl er professor i almen medicin ved Forskningsenheden for almen praksis ved Syddansk Universitet og praktiserende læge i Kerteminde. Endvidere er hun medlem af fagligt udvalg i DCCC og formand for Kræftens Bekæmpelse Videnskabelige Udvalg (KBVU)-Menneske og Samfund.

Dorte Ejg Jarbøls forskningsområder indenfor kræftforskning er rettidig opsporing og tidlig diagnostik af kræft. Har siden 2012 været leder af Den Danske Symptomkohorte, med fokus på symptomforekomst og lægesøgningsadfærd i befolkningen. 

Mogens Grønvold

Mogens Grønvold_bio95x135.jpgMogens Grønvold er overlæge og leder ved Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og professor i Palliativ indsats og Patient-rapporterede outcomes ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning. Derudover er han formand for Dansk Palliativ Database og DMCG.dk's Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde.

Brita Singers Sørensen

Britta_Singer_Sørensen_bio95x135.jpgNovo Nordisk Fond Professor, Dansk Center for Partikelterapi og Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital, Insititut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.