Arrangementskomitéen

Arrangementskomitéen har sammensat det faglige indhold og program til Danske Kræftforskningsdage 2023. Læs mere om medlemmerne af komitéen nedenfor, som opdateres med mere information løbende.

Ulrik Lassen

UlrikUlrik Lassen er er formand for komitéen til bedømmelse af abstracts og sessionsansvarlige for postersessionen samt aktuel dansk kræftforskning i rampelyset. Ulrik er ledende overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, og professor i Klinisk Onkologi med fokus på personlig medicin, ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Endvidere er Ulrik centerleder for Kræftens Bekæmpelses Center for målrettet behandling af hjernetumorer - The DCCC Brain Tumor Center. Medlem af fagudvalget for DCCC og Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft. Ulrik Lassen grundlagde Fase 1 Enheden ved Rigshospitalet i 2005 og introducerede i 2013 genomisk profilering for patienter uden andre behandlingsmuligheder mhp. at finde målrettet behandling til patienterne i kliniske forsøg

Camilla Qvortrup

Overlæge, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Næstformand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) 

Christian Rønn Hansen

Christian Rønn Hansen, Radiofysisk Laboratorium og DCPT Oncology, Odense Universitetshospital

Claus Fristrup

Claus Fristrup, overlæge, kirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

Claus Lindbjerg Andersen

Claus Lindbjerg Andersen.pngClaus Lindbjerg Andersen, Centerleder, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling, Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Daniella Elisabet Østergaard

Daniella Østergaard.pngDaniella Elisabet Østergaard er læge og ph.d.-studerende på Kræftafdelingen på Rigshospitalet. Daniella laver forskning i stråleterapi til børn, hvor hun i DCCC-RT regi har været med til opdatere Dansk Børnecancer Register med en stråledatabase og er tovholder på en national forskningsdatabase med pædiatriske stråleplaner. Daniella har i 2022/2023 været tovholder på en europæisk spørgeskemaundersøgelse i image-guided strålebehandling til børn i samarbejde med forskere fra Manchester University. Daniella er til Danske Kræftforskningsdage 2023 med til at designe og facilitere Postersessionen.

Henrik Frederiksen

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen er formand for DCCCs faglige udvalg og for arrangementskomitéen bag Danske Kræftforskningsdage.
Han er professor i hæmatologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og overlæge ved Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Tidligere formand for Dansk Hæmatologisk Selskab (2017-2022)
Henrik Frederiksens forskningsområde er komplikationer og komorbiditet ved hæmatologisk kræftsygdom og de ikke-maligne blodsygdomme.

 

Henrik Møller

Henrik Moeller sh.pngHenrik Møller, RKKP's faglige epidemiologiske leder, professor, dr. med., Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital

Helle Pappot

Helle Pappot.pngHelle Pappot, professor i patientinvolvering og overlæge ved Kræftafdeling, Rigshospitalet.

Ismail Gögenur

Ismail GögenurIsmail Gögenur er kolorektal kirurg fra Sjællands Universitets Hospital. Han er professor i kirurgi på Københavns Universitet og leder Center for Surgical Science der er en multidisiciplinær forskergruppe med særlig fokus på personlig medicin indenfor kræftkirurgien. Ismail Gögenur er formand for Videnskabelig Udvalg i DCCG samt sidder i styregruppen for DCCC. Han har mere end 420 peer reviewed publikationer bag sig og er vejleder for mere end 20 phd studerende. Hans forskning har fokus på kirurgisk patofysiologi samt translationel forskning særligt i perioden før kræftkirurgi.

Karen-Lise Spindler

Karen-Lise Spindler.pngKaren-Lise Spindler, professor i kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital

Line Bentsen

Line Bentsen.pngLine Bentsen er læge og Ph.d.-studerende på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. Line laver forskning med særligt fokus på fertilitet og seksuel sundhed blandt unge voksne med kræft i Danmark. Line er til Danske Kræftforskningsdage 2023 med til at designe og facilitere Postersessionen

Mads Melbye

Portræt.pngMads Melbye, Professor, Forskningschef, Kræftens Bekæmpelse

Martin Bøgsted

9.pngCenterleder, professor i bioinformatik og statistik, Center for Clinical Data Science, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital