DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center - er det nationale, forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet. DCCC understøtter at det sundhedsfaglige personale på landets kræftafdelinger, og forskere på tværs af landsdele og institutioner, deler ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk, så vejen fra forskning til klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark.

DCCC arbejder således for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling. Dette arbejde rammesættes af fire målsætninger, der driver DCCC's aktiviteter og indsatsområder:

  • Styrke det nationale samarbejde på kræftområdet på tværs af grund-, translationel, klinisk og epidemiologisk forskning og det daglige kliniske arbejde
  • Hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis, så ny viden og nye behandlingsmetoder deles hurtigere og mere systematisk på tværs af landet
  • Højne og ensarte kvaliteten i behandlingen på tværs af forløb og områder
  • Tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise

Det er DCCC's ambition at være comprehensive og dermed dække alle aspekter af kræft: forebyggelse, diagnostik, behandling, senfølger, rehabilitering og palliation.

DCCC er etableret af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner som en del af kræftplan IV `Styrket indsats på kræftområdet – patienternes kræftplan´. Du kan læse mere om baggrunden for DCCC i aftalepapiret mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

Læs mere om DCCC - det nationale, forpligtende samarbejde om forskning og udvikling af kræftområdet - ved at klikke her.

DCCC org_web m. ramme.png