Bevillingsår: 2022

DCCC støtter aktiviteter til et netværk med 200.000 kr.

Personlig Medicin er behandling tilpasset den enkelte, bla ved hjælp af genetisk information. Patienter med behandlingsresistent cancer tilbydes idag omfattende genomisk undersøgelse med henblik på behandlingsvalg.

Pga. kompleksiteten i at analysere, fortolke og anvende omfattende genomiske undersøgelser er nationalt samarbejde afgørende for at sikre en ensartet national procedure. Samarbejde inden for de fagligt relevante discipliner, bioinformatisk analyse, variantfortolkning og klinisk anvendelse varetages i stor grad af ”Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer”. Dette netværk blev etableret i 2018 med støtte fra DCCC, og er siden blevet konsolideret.

Det overordnede formål med aktuelle ansøgning er at sikre fortsat aktivitet i det DCCC støttede, nu veletablerede netværk ”Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer”.

Tværfaglig organisation
Forankret i et veletableret samarbejde centrete omkring det nationale Tumor Board/Genomisk MDT samt det
nationale behandlingsstudie ProTarget

Deltagende parter

Region Nordjylland/Aalborg Universitetshospital (AAUH)/Aalborg Universitet (AU):

 • Inge Søkilde, Professor, Afdeling for Molekylær Diagnostik, AAUH/AAU
 • Morten Ladekarl, Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, AAUH/AAU
 • Martin Bøgsted, Professor, Klinisk Institut, AAU/Leder af DCBIG (Dansk Bioinformatisk Gruppe)

Region Midt/Aarhus Universitetshospital (AUH)/Aarhus Universitet (AU):

 • Anders Bojesen, Ledende overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling, AUH
 • Professor, ledende overlæge Torben Steinicke, Patologisk Afdeling, AUH/Klinisk Institut, AU
 • Professor, overlæge Henrik Hasle, Børneafdelingen, AUH/Klinisk Institut, AU
 • Britt Elmedal Laursen, overlæge, lektor, MOMA/Kræftafdelingen, AUH/Institut for Biomedicin, AU. Primær kontakt, e-mail: britt@biomed.au.dk
 • Ole Halfdan Larsen, ledende overlæge, MOMA, AUH/Klinisk Institut, AU
 • Eva Aggerholm Sædder, ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH/Institut for Biomedicin, AU
 • Anni Ravnsbæk Jensen, ledende overlæge, Kræftafdelingen, AUH.
  Region Syddanmark/Syddansk Universitet (SDU)
 • Lars Henrik Jensen, ledende overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Mette Warming Jørgensen, Ledende overlæge, Klinisk Genetik, Vejle
 • Karin Holmskov, overlæge, Onkologisk Afdeling, OUH/SDU
 • Thomas Kielsgaard Kristensen, Funktionsleder, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH/SDU.

Region Hovedstaden/Rigshospitalet (RH)/Herlev Sygehus/Københavns Universitet (KU):

 • Finn Cilius Nielsen, Ledende overlæge, professor, Afdeling for Genomisk Medicin, RH/KU
 • Kristoffer Rohrberg, overlæge, leder af Fase 1 Enheden, RH
 • Ulrik Lassen, Centerchef, Onkologisk Afdeling, RH
 • Rikke Eefsen, Chair Nordic NECT hos Nordic Network of Early Clinical Trials, Herlev/KU
 • Estrid Høgdall, Klinisk professor, Afdelingsleder, Molekylær Enhed, Patologisk Afdeling, Herlev/KU

Nationalt Genom Center (NGC):

 • Ole Lund, Afdelingsleder, NGC