Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

Forekomsten af neuroendokrine neoplasmer (NEN) er stigende i Danmark og verden over. Evidensen for anvendelse af strålebehandling hos patienter med NEN er sparsom. I den kliniske praksis ekstrapoleres strålebehandlingsregimer til NEN ud fra de standarder, der anvendes for de mest udbredte kræfttyper uden at tage hensyn til de specielle kræftcellers egenskaber. Der er et stort behov for afklaring af, hvad den mest optimale stråledosis, fraktionering og behandlingslængde er, såvel som hvilke kemoterapier, der bør kombineres med den stråling, der gives NEN patienter med helbredende sigte. Det er stadig uvist, om man kan opnå en tilstrækkelig symptomlindring med standard dosis af lindrende strålebehandling, uden at påføre flere bivirkninger hos disse patienter.

Dette arbejde vil være den første prospektive undersøgelse med fokus på strålebehandlingseffekten af NEN af forskellig sværhedsgrad, samt hvilke bio- og molekylære markører der kan forudse effekten af strålebehandling og prognose.

Status marts 2023: Der er udarbejdet en protokol og dokumentation til studiet. Protokollen er godkendt af de ansvarlige investigatorer. Dokumentationen er indsendt til Videnskabsetisk Komite. Projektet har etableret et samarbejde med Regionernes Bio- og GenomBank. Den retrospektive del af projektet er delvist opfyldt, og de præliminære data peger på en god effekt af stereotaktisk strålebehandling hos NEN-patienter, som ikke egnes til kirurgisk behandling. Projektet afventer fortsat godkendelse fra vedrørende inklusion i den prospektive del af studiet. De endelige resultater forventes at være tilgængelige i 2028.

Tværfaglig organisation

Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab (DANETS)

Deltagende parter

  • Elizaveta Tabaksblat, Afdelingslæge, MD, ph.d., bestyrelsesmedlem af DANETs, NPI, Århus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: elitab@rm.dk  
  • Seppo W. Lange, Overlæge, MD, ph.d., lektor, formand for DANETs, Lokal PI, Rigshospitalet
  • Merete Krogh, Overlæge, MD, ph.d., bestyrelsesmedlem af DANETs, Lokal PI, Odense Universitetshospital
  • Tine Skytte, Overlæge, MD, ph.d., medlem af radioterapiudvalget og DOLG, Odense Universitetshospital
  • Karen-Lise Spindel, Overlæge, Professor, MD, dr.med., formand for DACG, Århus Universitetshospital
  • Stephen Hamilton, Overlæge, Professor, MD, dr.med., medlem af DPAS, Århus Universitetshospital
  • Ninna Aggerholm Pedersen, Afdelingslæge, lektor, MD, ph.d., Århus Universitetshospital
  • Anneli Dowler Nygaard, Afdelingslæge, MD, ph.d., Århus Universiteshospital