Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie samt forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt med 199.000 kr.

Personlig medicin vinder hastigt indpas i kræftbehandling og nu kan danske kræftpatienter med udtømte behandlingsmuligheder få foretaget en kræft-genanalyse. Et nationalt panel af eksperter kan herefter anbefale patienten en eksperimentel behandling rettet mod bestemte genforandringer. Imidlertid mangler der stadig adgang til målrettede behandlinger og viden om, hvilke lægemidler der er mest effektive. Vi påbegynder derfor en klinisk afprøvning af godkendte, målrettede behandlinger, hvor patienterne tilbydes en personlig behandling bestemt af resultatet af en kræft-genanalyse.

Tværfaglig organisation
Nationalt samarbejde mellem de eksperimentelle kræftbehandlingsenheder i Danmark, i regi af NEXT Centre for Onkologi og Hæmatologi. Nationalt samarbejde om bioinformatik og variant calling, netværk i DCCC og i NEXT center for Bioinformatik.

Deltagende parter

Internationale samarbejdspartnere

 • Emilie de Voest, Hollandske Cancer Institut, Medicinsk Direktør for the Dutch Rediscovery Trial (DRUP)

Rigshospitalet

 • Morten Mau-Sørensen, onkologisk klinisk, Center for Kræft og Organsygdomme. Primær kontaktperson, mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk
 • Ulrik Lassen, Professor,  Afdelingsleder, Onkologisk Afdeling
 • Kristoffer Rohrberg, Overlæge, Fase 1 Enheden, Onkologisk Afdeling
 • Iben Spanggaard, Senior Afdelingslæge, Fase 1 Enheden, Onkologisk Afdeling
 • Martin Hutchings, Overlæge, Fase 1 Enheden, Onkologisk Afdeling og Hæmatologisk Afdeling
 • Finn Cilius Nielsen, Professor, Afdelingsleder, Center for Genomisk Medicin
 • Olga Østrup, Leder af Nationalt Genom Center, Center for Genomisk Medicin
 • Eric Santoni-Rugiu, Overlæge, Patologisk Afdeling
 • Jane Preuss Hasselby, Overlæge, Patologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

 • Signe Borgquist, Professor, Forskningsleder, Onkologisk Afdeling
 • Morten Ladekarl, Overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Britt Elmedahl Laursen, Overlæge, Molekylær Medicinsk Afdeling
 • Nicolai Birkbak, Lektor, Molekylær Medicinsk Afdeling
 • Francesco d’Amore, Professor, Hæmatologisk Afdeling
 • Torben Steinicke, Professor, Patologisk Afdeling

Odense Universitetshospital

 • Marianne Ewertz, Professor, Onkologisk Afdeling
 • Karin Holmskov Hansen, Overlæge, Eksperimentel Enhed, Onkologisk Afdeling
 • Annette Raskov Kodahl, Senior Afdelingsleder, Onkologisk Afdeling
 • Bjarne Winther Kristensen, Professor, Onkologisk Afdeling
 • Thomas Kielsgaard Kristensen, Professor, Onkologisk Afdeling
 • Henrik Ditzel, Professor, Forskningsleder, Onkologisk Afdeling
 • Niels Abildgaard, Professor, Hæmatologisk Afdeling

Herlev-Gentofte Hospital

 • Dorte Nielsen, Professor, Onkologisk Afdeling
 • Rikke Eefsen, Overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Estrid Høgdahl, Professor, Patologisk Afdeling

Lillebælt Hospital, Vejle

 • Lars Henrik Jensen, Overlæge, Lektor, Onkologisk Afdeling
 • Louise Raunkilde Larsen, Reservelæge, Onkologisk Afdeling
 • Rikke Fredslund Andersen, Molekulær Biolog, Afdeling for Klinisk Biokemi

Aalborg Universitetshospital

 • Ursula Falkmer, Professor, Onkologisk Afdeling
 • Paw Jensen, Afdelingsleder, Hæmatologisk Afdeling
 • Anne Stidsholt Roug, Lektor, Senior Afdelingslæge, Hæmatologisk Afdeling
 • Karen Dybkær, Professor, Hæmatologisk Afdeling
 • Martin Bøgsted, Professor, Hæmatologisk Afdeling