Bevillingsmulighed: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Hvert år gennemgår mere end 1000 patienter operation for lungecancer i Danmark. Efter operationen er der ofte behov for smertestillende medicin, herunder opioider. Men bivirkningerne ved disse medicintyper og utilstrækkelig smertelindring kan føre til komplikationer og forringe patienternes helingsproces. Akutte smerter efter operationen er også forbundet med risikoen for at udvikle kroniske smerter.

I andre typer kirurgi har man fundet, at en enkelt dosis binyrebarkhormon kan reducere smerter, kvalme, forvirring, søvnforstyrrelser og træthed efter operationen - faktorer, der alle kan forhindre patienten i at komme tilbage til deres normale aktivitetsniveau. Selvom binyrebarkhormon kun er undersøgt i små studier ved kirurgi for lungecancer, har resultaterne været lovende.

Dette initiativ sigter mod at forberede et studie med det formål at analysere den kortsigtede og langsigtede virkning af binyrebarkhormon ved VATS (videoassistet thorakoskopisk kirurgi) på lungerelaterede komplikationer, smerteoplevelser og patientens opfattede bedring. Desuden vil sikkerheden af behandlingen blive undersøgt, især med hensyn til risikoen for infektioner og tilbagefald af kræft. Projektet vil også omfatte en sundhedsøkonomisk analyse for at vurdere de potentielle fordele ved behandlingen, herunder reduktion i antallet af hospitalsindlæggelser, behov for intensiv pleje og tabt arbejdsfortjeneste.

Tværfaglig organisation

Forskningsgruppen er repræsenteret i Dansk LungeCancer Gruppe (DLCG). Initiativet er støttet af Collaboration for Evidencebased Practice and Research in Anaesthesia, som er et nationalt forskningsfællesskab for perioperativ forskning.

Deltagende parter

  • Jannie Bisgaard Stæhr, afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor, Anæstesi- og intensiv, Aalborg Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: j.staehr@rn.dk
  • Lars Møller, overlæge, Thoraxkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Peter Juhl-Olsen, overlæge, klinisk lektor, Thoraxanæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Thomas Decker-Christensen, overlæge, professor, Thoraxkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Michael Stenger, afdelingslæge, klinisk lektor, Thoraxkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Jimmy Højbjerg Holm, overlæge, Thoraxanæstesiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Erik Lilja Secher, overlæge, Thoraxanæstesiologisk Afdeling, Rigshospitalet