Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 150.000 kr.

Næse- og bihulekræft er en sjælden sygdom med cirka 40 tilfælde om året i Danmark. Sygdommen har en alvorlig prognose, og behandlingen kan medføre mange bivirkninger. Den typiske behandling består af kirurgi og strålebehandling, enten separat eller i kombination. Protonstrålebehandling er en mulig behandlingsmetode, som potentielt kan dække kræftknuden mere præcist med stråler og samtidig reducere dosis til de omkringliggende, raske organer.

Initiativet har fået mulighed for at deltage i et britisk studie kaldet PROTIS - et fase III forsøg med protonstrålebehandling kontra intensitetsmoduleret strålebehandling til behandling af kræft i næse og bihuler. Studiet vil randomisere patienter til enten protonstrålebehandling eller røntgenstrålebehandling og forventes at inkludere 276 patienter over en periode på 3 år. Ud over at undersøge kontrol af kræftknuden vil studiet også undersøge senfølger ved behandlingen.

Ved at deltage i PROTIS forventes det, at der opnås flere faglige gevinster, herunder en markant forbedring af behandlingsmulighederne og patienternes livskvalitet.

Tværfaglig organisation

Initiativet er forankret i Dansk Hoved-/halscancer Gruppe (DAHANCA).

Deltagende parter

 • Dorte Winther, daglig leder, Klinisk forskningsenhed, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Hanne Primdahl, onkolog, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Jørgen Johansen, onkolog, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Mogens Bernsdorf, onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet
 • Maria Andersen, onkolog, Onkologisk Afdelingen, Aalborg Universitetshospital
 • Christan Maare, onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Niclas Rubek, hoved-halskirurg, Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet
 • Kristian Bruun, hoved-halskirurg, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
 • Kristine Bjørndal, hoved-halskirurg, Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Caroline Olsen, patolog, Afdeling for Patologi, Rigshospitalet
 • Cai Grau, professor, forskningsleder, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Kenneth Jensen, onkolog, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: kennjens@rm.dk