Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 120.000 kr.

Patienter, der har fået fjernet en kræftknude i tarmen får i forbindelse med projektet IMPROVE analyseret deres blodprøve efter operationen for tilstedeværelse af circulerende tumor DNA (ctDNA). Findes tumor DNA i blodprøven efter operationen, kan risikoen for at sygdommen kommer igen, kan være høj.

Formålet med IMPROVE-Intervention Trial er at undersøge, om man kan forhindre tilbagefald af sygdommen hos disse patienter ved at tilbyde forebyggende kemoterapi.

Status maj 2023: Der er foretaget initiering af alle centre og projektet er klar til inklusion. Baseret på tidligere erfaringer planlægger projektet fremover at justere sin protokol ved ikke længere at anvende randomisering. I stedet tilbydes udvidet billeddiagnostik til patienter med ctDNA-positiv blodprøve med det formål at identificere eventuel resterende sygdom. Derudover er projektet indgået i det større europæiske netværk "Circulate Europe" med det formål at samarbejde, udveksle nyttig information og etablere netværksforbindelser.

Tværfaglig organisation
DCCG - Dansk Colorectal Cancer Gruppe og Regionernes Bio- og Genombank

Deltagende parter

  • Karen-Lise Garm Spindler, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: K.G.Spindler@rm.dk
  • Søren Laurberg, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
  • Claus Lindbjerg Andersen, afdeling for Molecular Medicin, Aarhus Universitetshospital