Tværfaglig/faglig organisation
DCCG - Dansk Colorectal Cancer Gruppe og Regionernes Bio- og Genombank

Projektbeskrivelse
Patienter, der har fået fjernet en kræftknude i tarmen får i forbindelse med projektet IMPROVE analyseret deres blod prøve efter operationen for tilstedeværelse af circulerende tumor DNA. Findes tumor DNA i blodprøven efter operationen, kan risikoen for at sygdommen kommer igen, kan være høj.

Formålet med IMPROVE-Intervention Trial er at undersøge, om man kan forhindre tilbagefald af sygdommen hos disse patienter ved at tilbyde forebyggende kemoterapi.

Primær kontaktperson
Karen-Lise Garm Spindler, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe
Søren Laurberg, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Claus Lindbjerg Andersen, afdeling for Molecular Medicin, Aarhus Universitetshospital