Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 90.000 kr.

Cancerudløst træthed er et udbredt problem, som udløser problemer med dagliglivets gøremål hos 40 procent af patientgruppen. Patienter med hæmatologisk kræft har særlige problemer med træthed, som samtidig er det problem, de føler sig dårligst hjulpet med under og efter behandlingen. Undersøgelser tyder på, at lægemidlet methylphenidat (MTP) måske kan bruges til at behandle cancerudløst træthed, men næsten ingen hæmatologiske patienter deltog i undersøgelsen.

Studiet, Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer, er et klinisk kontrolleret forsøg, som også skaber rammer for et øget samarbejde om forskning og udvikling af palliation og understøttende terapi for hæmatologisk cancer.

Deltagende parter
Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: henrik.frederiksen@rsyd.dk