Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Anvendelse af kunstig intelligens (AI) til individuel vurdering af patientrisiko, efterfulgt af et individuelt skræddersyet behandlingsforløb, har vist sig at være effektivt til at reducere død og komplikationer efter kolorektalkræftkirurgi.

Med støtte fra DCCC vil initiativet igangsætte et nationalt studie, hvor kunstig intelligens og individuelle, evidensbaserede optimeringsinterventioner vil blive implementeret før, under og efter kirurgi på 7-8 kirurgiske afdelinger i Danmark. Dette projekt kræver omfattende koordinering og implementering af behandlingsinterventioner på tværs af kirurgiske afdelinger samt tæt tværfagligt samarbejde på de enkelte sygehuse. I et nationalt samarbejde på tværs af alle 5 regioner vil initiativet udarbejde en klinisk protokol, etablere infrastrukturen omkring projektet og arrangere lokale workshops for projektdeltagerne. Dette studie vil sikre, at kræftbehandling følger den globale udvikling inden for anvendelse af kunstig intelligens og personlig medicin.

Støtten fra DCCC skal anvendes til afholdelse af tværfaglige workshops, og støtte til 3 måneders VIP løn for koordinering og behandlingstilbud og udarbejdelse af protokol.

Tværfaglig organisation
Studiet vil blive søgt anbefalet af Videnskabelig Udvalg (VU) i DCCG som nationalt multidisciplinært multicenter studie med 7-8 danske kirurgiske sites. Studiet er støttet af ACROBATIC.

Deltagende parter

 • Ismail Gögenur, professor, overlæge, dr.med, Sjællands Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: igo@regionsjaelland.dk
 • Michael B. Lauritzen, overlæge, Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Kasper Gymoese Berthelsen, anæstesiolog, overlæge, Anæstesi- og Intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Randi Tobberup, klinisk diætist, Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Nasim Gregersen, fysioterapeut, Aalborg Universitetshospital
  Peter-Martin Krarup, overlæge, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
 • Line Malmer, anæstesiolog, overlæge, Anæstesiafdeling Z, Bispebjerg Hospital
 • Pia Møller Faaborg, overlæge, Kirurgisk afd., Regionshospitalet Gødstrup
 • Britta Knudsen, fysioterapeut, Regionshospitalet Gødstrup
 • Monica Linda Kjær, overlæge, Gastrokirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • Line Stendell, anæstesiolog, overlæge, Anæstesiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • Malene Lyngesen, klinisk diætist, Hvidovre Hospital
 • Line Rokkedal Jønsson, fysioterapeut, Hvidovre Hospital
 • Barbara Rubek Nielsen, geriater, Medicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital
 • Karen Lisa Hilsted, projektsygeplejerske, Gastroenheden, Amager and Hvidovre Hospital
 • Hanne Trøst Nielsen, sygeplejerske, kirurgisk Ambulatorie., Gentofte Hospital
 • Katje Balle Levring Glud, sygeplejerske, Gastroenheden, Hvidovre Hospital
 • Issam Al-Jajami, overlæge, Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital Svendborg
 • Katrine J Emmertsen, ledende overlæge, Organkirurgisk afd., Regionshospitalet Randers
 • Jørgen Rahr German Rossau, anæstesiolog, overlæge, Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Randers
 • Rikke Elkjær Nielsen, klinisk diætist, Ernæringsklinikken, Regionshospitalet Randers
 • Lone Aagaard, fysioterapeut, Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Randers
 • Karina Horsholt, geriater, Regionshospitalet Rand
 • Rikke Demming, projektsygeplejerske, Regionshospitalet Randers
 • Michael Festersen Nielsen, professor, overlæge, Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland
 • Mads Falk Klein, overlæge, ph.d., Afdeling for Mave- Tarm og Leversygdomme, Herlev Hospital