Bevillingsår: 2017

DCCC støtter dette projekt med 180.000 kr. til udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring

Behandling af tarmsenfølger til kolorektal cancer er veletableret på Analfysiologisk Klinik, AUH. Initial patientudredning og behandling med sygeplejersker i front foregår med veldokumenterede, minimalt invasive behandlingsregimer på højeste faglige niveau med lavest mulige ressourcetræk.

I dette projekt tilføres den ekspertise til udredning og behandling af seksuel dysfunktion, som findes på Sexologisk Klinik, Aalborg Universitetshospital. Det samlede behandlingskoncept og de specialiserede kompetencer skal herefter udbredes til samtlige danske kolorektal kirurgiske afdelinger gennem DCCG.

Status april 2023: Projektet har givet 'proof-of-concept' for sygeplejerske styret initial behandling af senfølger efter kræft. Der er skabt engagement på tværs af regioner og discipliner for at udbrede og forankre nye kliniske praksis og sikret varige driftsmidler i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der er opbygget standardiserede behandlingsalgoritmer mellem Aalborg (AAUH) og Aarhus (AUH) samt faciliteret opstart af Klinik for senfølger på flere hospitaler. Der er etableret kliniske retningslinjer for senfølger til anal cancer og kolorektal cancer, som er godkendt og publiceret. Derudover er der etableret netværksdannende initiativer, herunder en national netværksgruppe og et symposium. Intiativet som DCCC har støttet er dermed afsluttet.

Arbejdet fortsætter med at udbrede organisationsmodellen for håndtering af senfølger efter kræft til andre kræfttyper og generelle senfølger.

Tværfaglig organisation
Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne

Deltagende parter
Peter Christensen, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: petchris@rm.dk

Arrangementer
Temadag: Seksualitet og senfølger efter kræft i bækkenorganer, 31. oktober 2019