Bevillingsår: 2019

DCCC støtter dette projekt med 171.000 kr. til udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet.

Stadig flere overlever kræft takket være nye, effektive behandlinger med kemoterapi. Men kemoterapi har mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskaderne opleves som følelsesløshed, smerter eller prikken i hænder og fødder. Der findes ingen behandling, når nerveskaderne først er opstået. Bevillingen skal bruges til at forberede et projekt, der undersøger, om kemoudløste nerveskader kan mindskes eller undgås ved hjælp af nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker'.

Tværfaglig organisation
DBCG – Dansk Bryst Cancer Gruppe

Deltagende parter

  • Maria Elisabeth Lendorf, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, mail: maria.elisabeth.lendorf.02@regionh.dk
  • Ann Knop, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  • Hella Danø, overlæge, ph.d., Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital
  • Anders Bonde Jensen, professor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital