Tværfaglig/faglig organisation
DBCG – Dansk Bryst Cancer Gruppe

Projektbeskrivelse
Stadig flere overlever kræft takket være nye, effektive behandlinger med kemoterapi. Men kemoterapi har mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskaderne opleves som følelsesløshed, smerter eller prikken i hænder og fødder. Der findes ingen behandling, når nerveskaderne først er opstået. Bevillingen skal bruges til at forberede et projekt, der undersøger, om kemoudløste nerveskader kan mindskes eller undgås ved hjælp af nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker'.

Primær kontaktperson
Maria Elisabeth Lendorf, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Projektgruppe

  • Maria Elisabeth Lendorf, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  • Ann Knop, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
  • Hella Danø, overlæge, ph.d., Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital
  • Anders Bonde Jensen, professor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital