Tværfaglig organisation
DMCG.dk - MDT-udvalget

Projektbeskrivelse
MDT-arbejdsgruppen vil undersøge status for implementering af MDT-konferencen - herunder 1) at identificere udfordringer og vellykkede initiativer ud fra individuelle oplevelser, 2) at identificere udviklingsområder for MDT-konferencerne, 3)at formulere udviklingspotentialer på baggrund af ovenstående.

Primær kontaktperson 
Lene Lundvall, overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet