Bevillingsår: 2018

Bevillingsbeløb: 177.500 kr.

MDT-arbejdsgruppen har undersøgt status for implementering af Multidisciplinære Team-konferencer - herunder 1) at identificere udfordringer og vellykkede initiativer ud fra individuelle oplevelser, 2) at identificere udviklingsområder for MDT-konferencerne, 3) at formulere udviklingspotentialer på baggrund af ovenstående.

Læs mere om analysen af MDT-arbejdet og find hele rapporten via DMCG.dk's hjemmeside.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk - MDT-udvalget

Primære kontaktperson: Lene Lundvall, overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet. Mail: lundvall@rh.dk

Nyheder

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient, oktober 2020