MDT-arbejdsgruppen har undersøgt status for implementering af Multidisciplinære Team-konferencer - herunder 1) at identificere udfordringer og vellykkede initiativer ud fra individuelle oplevelser, 2) at identificere udviklingsområder for MDT-konferencerne, 3) at formulere udviklingspotentialer på baggrund af ovenstående.

Læs mere om analysen af MDT-arbejdet og find hele rapporten via DMCG.dk's hjemmeside.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk - MDT-udvalget