Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 150.000 kr.

I et klinisk kontrolleret lodtrækningsforsøg vil vi undersøge om overlevelsen hos patienter med uhelbredelig brystkræft kan forbedres ved at anvende PET/CT (med radioaktivt sukkerstof) til at overvåge sygdommen sammenlignet med almindelig CTskanning. Inkluderede patienter vil blive tilfældigt fordelt til enten at følges med CT (almindelig) eller PET/CT (intervention). Behandling vil i øvrigt følge de danske retningslinjer.

Det primære endepunkt vil være overlevelse, mens livskvalitet og omkostninger er sekundære endepunkter. Et standardiset redskab til at bedømme PET/CT (PERCIST) vil blive brugt til overvågning af virkning af behandlingen i PET/CT-gruppen, mens de almindelige kriterier (RECIST) vil blive brugt i CT-gruppen.

Seks danske centre vil medvirke i studiet, som vil være forankret på Odense Universitetshospital. Bevillingen skal dække udgifter til planlægning af studiet til mødeaktivitet vedr. fælles gennemgang af PERCIST kriterier og konsensus om klinisk beslutningstagning.

Tværfaglig organisation
DBCG -  Danish Breast Cancer Cooperative Group

Deltagende parter

Odense Universitetshospital

 • Marianne Vogsen, læge, ph.d.
 • Mohammad NaghaviBehzad, læge, Master of Public Health, ph.d.-studernede
 • Ukendt ph.d.-studerende
 • Marianne Ewertz, onkolog
 • Ole Graumann, professor, forskningsleder, Afdeling for Radiologi
 • Kristian Kidholm, sundhedsøkonom, professor
 • Werner Vach, professor, Basel Academy for Quality and Research in Medicine
 • Oke Gerke, professor, Odense Universitetshospital
 • Malene Grubbe Hildebrandt, læge, lektor. Primær kontakt, e-mail: malene.grubbe.hildebrandt@rsyd.dk

Københavns Universitet

 • Theis Lange, lektor, afdelingsleder, Folkesundhedsvidenskab, 

Deltagende afdelinger

Rigshospitalet

 • Ann S. Knop, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling, formand for den medicinske komitee, Danish Breast Cancer Cooperative Group
 • Malene Fischer, professor, overlæge, Onkologisk afdeling

Aarhus Universitetshospital

 • Signe Borgquist, klinisk lærestolsprofessor, overlæge, Onkologisk afdeling
 • Mikkel Vendelbo, læge, ph.d., lektor, Onkologisk afdeling

Herlev Hospital

 • Iben Kümler, lektor, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling
 • Charlotte Birk Christensen, overlæge, Onkologisk afdeling

Aalborg Universitetshospital

 • Tamás Lorincz, overlæge, Onkologisk afdeling
 • Helle Zacho, lektor, overlæge, Nuklearmedicinsk afdeling

Hospital Lillebælt

 • Else Maae, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling
 • Paw Holdgaard, lektor, Onkologisk afdeling
 • Lone Lange Østergård, radiolog, Onkologisk afdeling

Sydvestjysk Sygehus

 • Søren Hess, lektor, formand for "Danish Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine participates."