Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 140.808 kr.

Projektet skal forberede et nationalt og multidisciplinært investigator-initieret studie. Tilskyndet af DMCG.dk's MDT-komite er der indledt arbejde med forberedelse af en kvalitetsvurdering af de multidisciplinære teamkonferencer for æggestokkræft. Der skal undersøges ensartethed i arbejdsgange og overensstemmelse i beslutninger om behandlingsvalg på de nationale tertiære centres MDT-konferencer ved patienter med æggestokkræft, da et nyligt studie indenfor en anden cancerform har vist tendens til uoverensstemmelse i op til 50% af avancerede cancertilfælde i Danmark. Projektet vil bidrage til at formidle vigtig viden om nuværende og fremtidig status og udviklingspotentiale for MDT-konferencer generelt og for æggestokkræft specifikt, hvilket er essentielt for kræftpakkeforløbene for alle specialer nationalt.

Tværfaglig organisation
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

Deltagende parter

Rigshospitalet

 • Sigrid Marie Kasper Fog, klinisk forskningsassistent, Gynækologisk Klinik. Primær kontaktperson, Mail: sigrid.marie.kasper.fog@regionh.dk
 • Lian Ulrich, Gynækologisk Klinik
 • Sofie Antonsen, Gynækologisk Klinik
 • Eva Fallentin, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.
 • Annika Loft, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.

Odense Universitetshospital

 • Kirsten Jochumsen, Gynækologisk Afd.
 • Jan Blaakær, Gynækologisk Afd.
 • Diana Spasojevic, Radiologisk Afd.

Aarhus Universitetshospital

 • Pernille Tine Jensen, Gynækologisk Afd.

Aalborg Universitetshospital

 • Erik Søgård Andersen, Gynækologisk Afd.
 • Søren Lunde, Gynækologisk Afd.