Tværfaglig/faglig organisation
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

Beskrivelse

Projektet skal forberede et nationalt og multidisciplinært investigator-initieret studie. Tilskyndet af DMCG.dk's MDT-komite er der indledt arbejde med forberedelse af en kvalitetsvurdering af de multidisciplinære teamkonferencer for æggestokkræft. Der skal undersøges ensartethed i arbejdsgange og overensstemmelse i beslutninger om behandlingsvalg på de nationale tertiære centres MDT-konferencer ved patienter med æggestokkræft, da et nyligt studie indenfor en anden cancerform har vist tendens til uoverensstemmelse i op til 50% af avancerede cancertilfælde i Danmark. Projektet vil bidrage til at formidle vigtig viden om nuværende og fremtidig status og udviklingspotentiale for MDT-konferencer generelt og for æggestokkræft specifikt, hvilket er essentielt for kræftpakkeforløbene for alle specialer nationalt.

Primær kontaktperson
Sigrid Marie Kasper Fog, klinisk forskningsassistent, Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

Projektgruppe

Rigshospitalet

 • Sigrid Marie Kasper Fog, Gynækologisk Klinik
 • Lian Ulrich, Gynækologisk Klinik
 • Sofie Antonsen, Gynækologisk Klinik
 • Eva Fallentin, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.
 • Annika Loft, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.

Odense Universitetshospital

 • Kirsten Jochumsen, Gynækologisk Afd.
 • Jan Blaakær, Gynækologisk Afd.
 • Diana Spasojevic, Radiologisk Afd.

Aarhus Universitetshospital

 • Pernille Tine Jensen, Gynækologisk Afd.

Aalborg Universitetshospital

 • Erik Søgård Andersen, Gynækologisk Afd.
 • Søren Lunde, Gynækologisk Afd.