Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Patienter med oesophagus- og ventrikelcancer har øget risiko for venøs trombose (VTE). Vi mangler viden om VTE-risiko i behandlingsforløbet samt patienters ønske til evt. forebyggelse af VTE.

Med initiativet dannes en national og multidisciplinær arbejdsgruppe, der skal planlægge og tilrettelægge studier, der giver indsigt i informationsbehov og præferencer hos patienter med oesophagus- og ventrikelcancer, der får VTE. Patienter vil blive inddraget som aktive samarbejdspartnere i tilrettelæggelse af studierne.

Resultaterne skal bidrage til at forbedre forebyggelse og behandling af VTE, samt forbedre kommunikation og interaktion mellem sundhedspersonale og patienter med oesophagus- og ventrikelcancer.

Tværfaglig organisation

Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe (DEGC) Database samt
forskningssamarbejde mellem tre regioner og universitetshospitaler i Danmark.

Deltagende parter

 • Daniel Kjær, overlæge, klinisk lektor, Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og Dansk EsophagoGastrisk Cancer database. Primær kontaktperson, e-mail: Dankja@rm.dk
 • Thomas Decker Christensen, professor, overlæge, dr.med., Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus,
  Universitetshospital.
 • Michael Achiam, klinisk lektor, overlæge, dr.med., Center for Kræft og organsygdomme, Rigshospitalet, og Københavns Universitet,
  København.
 • Torben Bjerregaard Larsen, professor, specialeansvarlig overlæge, FESC. Aalborg Tromboseforskningscenter, Aalborg Universitet,
  Enhed for trombose og lægemiddelforskning, Kardiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital.
 • Anne Ording, seniorforsker, Tromboseforskningsenheden, Aalborg Universitetshospital
 • Mette Søgaard, lektor, Tromboseforskningsenheden, Aalborg Universitetshospital
 • Flemming Skjøth, lektor, Tromboseforskningsenheden, Aalborg Universitetshospital
 • Anette Højen, seniorforsker, Tromboseforskningsenheden, Aalborg Universitetshospital
 • Ida Hovdenak, klinisk sygeplejespecialist, Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Lise Bech Jellesmark Thorsen, læge, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Simon Noble, Marie Curie Professor in Supportive and Palliative Medicine, Director of the Division of Population Medicine, Cardiff
  University, UK
 • Professor Timothy L. Lash, Chair at the Department of Epidemiology and Cancer Prevention and Control Research program, Winship
  Cancer Institute, Emory University, USA
 • Michael Hareskov Larsen, PhD, Overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Odense Universitetshospital