Bevillingsår: 2023

DCCC støtter etablering af et nyt nationalt, tværfagligt netværk med 192.000 kr.

I Danmark bliver omkring 1.600 unge voksne i alderen 18-39 år hvert år diagnosticeret med kræft. Både international og dansk forskning har dokumenteret, at denne mindre gruppe kræftpatienter oplever komplekse udfordringer og særlige behov både under og efter kræftbehandling. Kombinationen af at befinde sig i en identitetsdannende livsfase og have kræft afføder komplekse problematikker, der kræver et særligt tværfagligt fokus.

Desværre findes der ikke nogen kliniske og forskningsfaglige miljøer med ungespecifikke afdelinger inden for kræftområdet i Danmark. Derfor vil en række klinikere og forskere på kræftområdet etablere et nyt netværk, som fokuserer på forskning om og med personer, der er diagnosticeret med kræft i denne aldersgruppe. På sigt er visionen at integrere netværkets viden og erfaringer og med andre netværk, der beskæftiger sig med denne målgruppe, for eksempel Danish Psycho-Oncology Cooperative Group.

Netværket planlægger at igangsætte flere aktiviteter de kommende to år. Formålet er at identificere eksisterende forskningsprojekter inden for kræft hos unge voksne, udvide medlemmernes forskningsnetværk og drøfte muligheder for fremtidige forskningssamarbejder på tværs af landet.

Gruppen bag ansøgningen forventer, at netværket kan bidrage til at løfte, forbedre og udbrede forskningen i og med unge voksne i kræftforløb. Initiativet til forskningsnetværket bakkes op af DMCG.dk og Ung Kræft i Kræftens Bekæmpelse.

Tværfaglig organisation
Da netværket går på tværs af specialer og kræfttyper, er netværket ikke forankret i en DMCG. Netværket er forankret ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet.

Deltagende parter

Region Nordjylland

 • Tarec Christoff er El-Galaly, overlæge og professor, Afdeling for Blodsygdomme, Aalborg UH, og Klinisk Institut, Aarhus Universitet
 • Laurids Østergaard Poulsen, overlæge og lektor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitetshospital
 • Helle Enggaard, postdoc i klinisk sygepleje, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
 • Dorthe Østergaard Godiksen, spl., Afdeling for Blodsygdomme, Aalborg Universitetshospital

Region Midtjylland

 • Peter Hjørnet Kamper, lektor og overlæge, Hæmatologisk Afdeling, AUH og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Hanne Krogh Rose, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Marc Pilegaard, ergoterapeut og seniorforsker, DEFACTUM og Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup
 • Anette Borup, spl. og ungekoordinator, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Regions Syddanmark

 • Maria Aagesen, fysioterapeut og ph.d.-studerende, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet
 • Karen la Cour, ergoterapeut og professor, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitetshospital
 • Karin Dieperink, sygeplejerkse, professor og viceinsitutleder, Onkologisk Afdeling, OUH og Klinisk Institut, Syddansk Universitetshospital
 • Lars Dysager, overlæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Lærke Røikjær, antropolog og ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitetshospital
 • Marianne Stangerum Thycosen, spl. og ungekoordinator, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Region Sjælland

 • Lise Søndergaard, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Lise Bjerrum, Klinisk Sygeplejespecialist, Klinik for Senfølger efter Kræft, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital
 • Mette Bergman, spl. og ungekoordinator, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Region Hovedstaden

 • Helle Pappot, overlæge og professor, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Primær kontaktperson, e-mail: Helle.Pappot@regionh.dk
 • Niels Smedegaard Andersen, overlæge, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet
 • Kirsten Arntz Boisen, overlæge, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet 
 • Pernille Bidstrup, psykolog og seniorforsker, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
 • Annika von Heymann, psykolog og postdoc, Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere CASTLE, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet 
 • Line Bentsen, læge og ph.d.-studerende, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet 
 • Maiken Hjerming, sygeplejerkse og ungekoordinator, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet 

Ung Kræft

 • Christine Mandrup-Rehr, frivilligkoordinator
 • Sofie Bak Wraae, specialkonsulent
 • Louise Jespersen, projektleder

Unge voksne

 • Daniel Isager
 • Sari Cornelia
 • Louise Jespersen

 

Arragementer:

Eftermiddagsmøde i Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft, marts 2024

Netværksmøde, oktober 2023