Bevillingsår: 2022

DCCC støtter etableringen af et nyt nationalt, tværfagligt netværk med 190.000 kr.

Eksperimentel kræftkirurgi (EKK) udføres stadig kun i begrænset omfang i kliniske protokoller og omfatter i så fald typisk kun én form for kræft.

Med netværksdannelsen ønskes det at skabe et forum til at starte en diskussion om, hvordan der kan etableres en national ramme og skabes en national platform for EKK. Desuden undersøges det om teknikker, som har vundet indpas inden for én kræftform, også har gavnlig effekt for andre kræftformer på tværs af DMCG'er og regioner.

Møderne vil fokusere på emner relateret til kirurgisk færdighed og uddannelse af nye kræftkirurger, EKK og implementering af nye kirurgiske teknikker. Herunder nye kirurgiske teknikker som billeddannelses-, 3D-modeller og AI-drevne muligheder, men også forbedret kirurgisk palliation til patienter med uhelbredelig kræft.

På opfølgende møder vil samtlige protokoller blive gennemgået og justeringer blive gennemført for at sikre national gennemførbarhed og implementering af fælles generiske endepunkter.

Status januar 2023: ACROBATIC's CFA2 (Clinical Focus Area 2) afholdte i december et vellykket internat med over 30 deltagere på Scandic Bygholm Park. Det overordnede tema var "Netværksdannelse om kirurgiske teknikker og innovation", hvor følgende temaer blev gennemgået: "Repurposing surgical techniques", "Eksperimentel kræftkirurgi og den palliative patient", "Robotkirurgi – robotdatabank – national robotlæringscenter" og "Sundhedsøkonomi".

Tværfaglig organisation

DAHANCA - Danish Head and Neck cancer Study Group, DAPROCA - Dansk Urologisk Cancer Gruppe, DCCG - Danish Colorectal Cancer Group, DACG - Dansk Anal Cancer Gruppe, DGCG - Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe, DSG - Dansk SArkom Gruppe, DBCG - Danish Breast Cancer Group, DARENCA - Dansk Renal Cancer Database & DMG - Dansk Melanom Gruppe.

Deltagende parter

 • Lene Hjerrild Iversen, Professor, overlæge, kirurgisk afdeling,
  Aarhus Universitetshospital
 • Pernille Tine Jensen, Professor, overlæge, gynækologisk afdeling,
  Aarhus Universitetshospital
 • Tine Engberg Damsgaard, Professor, overlæge, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet
 • Hans B. Rahr, Professor, cheflæge, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling,
  Vejle Sygehus
 • Thomas Baad-Hansen, Professor, overlæge, ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: thombaad@rm.dk

Kontaktpersoner i de tilknyttede DMCG'er:

 • DAHANCA: Jørgen Johansen
 • DAPROCA: Mads Hvid Poulsen
 • DCCG: Camilla Qvortrup
 • DGCG: Lars Fokdal
 • DSG: Thomas Baad-Hansen
 • DBCG: Birgitte Vrou Offensen
 • DARENCA: Lars Lund
 • DMG: Lisbet Rosenkrantz Hölmich