Tværfaglig organisation
DaProCa - Dansk Prostata Cancer Gruppe

Projektbeskrivelse
Vores nyligt udviklede "Liquid Biopsy" kan identificere mænd, der har meget høj risiko eller meget lav risiko for at have alvorlig prostatakræft. Metoden bygger på en række markører fra urin og blodprøver. 

Vi ønsker derfor at starte et nationalt studie, der tester brugen af "Liquid Biopsy" til at identificere patienter med lav risiko for at have alvorlig prostatakræft, således at denne gruppe undgår unødige undersøgelser, behandlinger og bivirkninger. Studiet ønskes planlagt og gennemført via Dansk Prostatakræft Gruppe (DaProCa) med Odense Universitetshospital som primære forsøgssted.

Primær kontaktperson
Lars Lund, Urologisk afdeling, OUH