Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 145.000 kr.

Vores nyligt udviklede "Liquid Biopsy" kan identificere mænd, der har meget høj risiko eller meget lav risiko for at have alvorlig prostatakræft. Metoden bygger på en række markører fra urin og blodprøver. 

Vi ønsker derfor at starte et nationalt studie, der tester brugen af "Liquid Biopsy" til at identificere patienter med lav risiko for at have alvorlig prostatakræft, således at denne gruppe undgår unødige undersøgelser, behandlinger og bivirkninger. Studiet ønskes planlagt og gennemført via Dansk Prostatakræft Gruppe (DaProCa) med Odense Universitetshospital som primære forsøgssted.

Tværfaglig organisation
DaProCa - Dansk Prostata Cancer Gruppe

Deltagende parter

  • Lars Lund, Urologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: lars.lund@rn.dk