Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Patienter med lokalavanceret kræft i lunge eller spiserør tilbydes kemoterapi og strålebehandling med det formål at helbrede. Medbestråling af hjertet kan medføre øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Dyslipidemi er en anden risiko faktor for hjertesygdom, der kan mindskes med behandling af statin. I dette studie undersøges den prognostiske værdi af calcium score i coronarkar før og under strålebehandling. Disse oplysninger sammenholdes med stråledosis givet til hjertet samt overlevelse. Endelig undersøges om behandling med statiner er forbundet med bedre overlevelse hos de samme patienter.

Projektet har modtaget støtte til protokolforberedelse.

Tværfaglig organisation
DCCC DOC, der har bl.a. DOLG, og DECV som deltagere.
Alle danske centre, der behandler esophagus og lungecancer med strålebehandling samt to kardiologiske afdelinger udgør studiegruppen.

Deltagende parter

 • Projektet er initieret i DCCC DOC med repræsentanter fra DOLG, DECV, to kardiologiske afdelinger (Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest, Herning), Afd. for Epidemiologi Ålborg, samt Christies Cancer Centre University of Manchester, UK.
 • Alle danske centre, der behandler esophagus og lungecancer med strålebehandling samt to kardiologiske afdelinger udgør studiegruppen.

Rigshospitalet

 • Mette Pøhl, overlæge, ph.d., onkolog
 • Signe Risum, overlæge, ph.d., onkolog
 • Mirjana Josipovic, fysiker

Gentofte Hospitaler

 • Gitte Persson, overlæge, ph.d., onkolog

Aarhus Universitetshospital

 • Marianne Nordsmark, MD, ph.d., ass. professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: marinord@rm.dk
 • Lone Hoffmann, fysiker, ph.d.
 • Ditte Møller, fysiker, ph.d.
 • Steen Hvitfeldt Poulsen, professor, overlæge, ph.d., kardiolog
 • Marianne Knap, overlæge, ph.d., onkolog
 • Azza Khalil, overlæge, ph.d., onkolog
 • Marianne Nordsmark, overlæge, ph.d., onkolog

Odense Universitetshospital

 • Tine Schytte, overlæge, ph.d., onkolog
 • Agon Olloni, læge
 • Eva Holtved, overlæge, onkolog
 • Morten Nielsen, fysiker, ph.d.

Aalborg Universitetshospital

 • Svetlana Kunwald, overlæge, onkolog
 • Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, ph.d.

Hospitalsenheden Vest, Kadiologisk Afd.

 • Morten Bøttcher, overlæge, ph.d., kardiolog

Manchester/Oxford, UK

 • Marianne Aznar, fysiker, ph.d.

Næstved

 • Kenneth Hoffland, overlæge, onkolog

Vejle

 • Torben Schjødt Hansen, overlæge, onkolog