Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 143.000 kr.

Stråleterapi og kirurgi udgør en vigtig del af standardbehandlingen for endetarmskræft. Desværre oplever mange patienter efter behandlingen en påvirkning af deres seksuelle funktion. Ved planlægningen af strålebehandling er det ikke almindeligt at tage hensyn til de normale væv i bækkenområdet, som påvirker den seksuelle funktion. Dette skyldes mangel på viden om, hvilken stråledosis og hvilke organer der er relevante i denne sammenhæng.

Dette initiativ sigter mod at forberede et studie, der har til formål at optimere stråleterapien for endetarmskræft ved at skåne de organer, der påvirker den seksuelle funktion, med henblik på at forbedre patienternes livskvalitet.

For at gennemføre undersøgelsen skal der udvikles et spørgeskema om seksuel funktion. Der skal etableres en national database til indsamling af spørgeskemaer før og efter stråleterapien. Der skal også udvikles en strategi for strålebehandling og identifikation af de normale væv, der påvirker den seksuelle funktion, samt sikres national ensartethed og implementering.

Tværfaglig organisation

Dette initiativ udgår fra Dansk Colorectal Cancer Gruppes (DCCG) radioterapiudvalg med deltagelse af alle syv onkologiske centre, der strålebehandler rektum cancer. 

Deltagende parter

 • Bodil Ginnerup Pedersen, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Anette Højer Mikkelsen, Specialist i Sexologisk rådgivning, cand, cur, Sexologisk Center og Center for kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital
 • Lars Ulrik Fokdal, overlæge, Kræftafdelingen, Vejle Sygehus
 • Laurids Østergaard Poulsen overlæge, Kræftafdelingen, Aalborg Universitetshospital
 • Camilla Jensenius Skovhus Kronborg, overlæge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: camkro@rm.dk
 • Dennis Tideman Arp, Fysiker, Medicinsk fysik, Kræftafdelingen, Aalborg Universitetshospital
 • Christiane Ehlers Mortensen, Afdelingslæge, Kræftafdelingen, Rigshospitalet
 • Susan Blak Nyrup, fysiker, Medicinsk fysik, Kræftafdelingen, Herlev Hospital
 • Rana Bahij, Afdelingslæge, Kræftafdelingen, Odense Universitetshospital
 • Joanna Szpejewska, Afdelingslæge, Kræftafdelingen, Næstved Sygehus
 • Kirsten Jakobsen, fysiker, Kræftafdelingen, Næstved Sygehus
 • Christian Andreas Hvid, afdelingslæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Kenni Højsgaard Engstrøm, fysiker, Medicinsk fysik, Kræftafdelingen, Odense Universitetshospital