Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 197.874 kr. - til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Patienter med blærekræft er ofte ældre med mange konkurrerende lidelser, og dermed i øget risiko for komplicerede forløb i forbindelse med kræftkirurgi. Der er tidligere påvist positiv effekt af geriatrisk intervention (Comprehensive Geriatric Assesment, CGA) og multidisciplinært samarbejde i relation til anden kræftbehandling. CGA er en multidimensional og -disciplinær metode til at evaluere en ældre patients fysiske og psykiske sundhedsstatus.

Det er begrænset med studier, der involverer CGA i kirurgisk behandling af kræftpatienter. Dette studie vil være det første randomiserede CGA-baserede interventionsstudie på kirurgisk behandling af blærekræft.

Dette investigator-initierede studie har til formål at validere et nyt dansk-udviklet screeningsredskab for skrøbelighed (DEN-GER) på ældre patienter med blærekræft. Herunder skal det undersøges, hvorvidt DEN-GER kan identificere patienter med potentielt reversible helbredsproblemer, der formodes at have gavn af multidisciplinær/geriatrisk vurdering og intervention forud for planlagt kræftkirurgi.

Desuden vil studiet undersøge effekten af perioperativ geriatrisk intervention hos ældre, skrøbelige blærekræftpatienter, der står over for større kræftkirurgi i form af operativ fjernelse af urinblæren (radikal cystektomi).

Studiet er særligt relevant nu, da andelen af ældre patienter over 80 år i 2050 vil blive mere end tredoblet fra det nuværende antal. I udlandet anbefaler både International Society of Geriatric Oncology og American Society of Clinical Oncology screening og CGA før behandling, men der har manglet randomiserede kliniske studier, og screening er endnu ikke implementeret i Danmark. De involverede parter forudser, at arbejdet med at finde de rette patienter til CGA vil danne grobund for voksende interdisciplinært samarbejde på tværs af kræftafdelinger. Studiet forventer at kunne inkludere patienter fra alle fem afdelinger i Danmark, der udfører radikal cystektomi.

Samtidig har ældre, skrøbelige patienter ofte været ekskluderet fra kliniske studier, hvilket har ført til manglende viden på området, måske ligefrem til bedømmelse af non-operativ intervention, hvor præhabilitering kunne have gjort en forskel.

Studiet forudser, at DEN-GER værktøjet kan være model for lignende applikation i andre cancer typer.

Status maj 2023: Projektet har initieret et nationalt multicenterstudie med det overordnede mål at undersøge virkningen af en perioperativ ældremedicinsk indsats hos skrøbelige patienter, der skal opereres for muskelinvasiv blærekræft. Projektet har allerede involveret patienter i forskningsprocessen, men arbejder fortsat på at inddrage flere patienter fra hele landet. Forventningen er, at studiet vil generere værdifuld viden og bidrage til udvidelsen af det multidisciplinære samarbejde omkring ældre kræftpatienter.

Tværfaglig organisation:

Studiet er forankret i Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi: ACROBATIC, med tilsagn fra Danish Bladder Cancer Group (DBCC)


Deltagende parter:

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

 • Jørgen Bjerggaard Jensen, Professor i urinvejskirurgi, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og professor, overlæge, dr.med. Primær kontaktperson, e-mail: bjerggaard@skejby.rm.dk
 • Bente Thoft Jensen, RN, MPH, ph.d., Urologisk afdeling
 • Katharina Skovhus Prior, dr.med, Geriatrisk afdeling
 • Marianne Ørum, dr.med., konsulent, ph.d., Geriatrisk afdeling
 • Catherine Hauerslev Foss, overlæge, ph.d., Geriatrisk afdeling

Herlev Hospital, Region Hovedstaden

 • Gitte Wrist Lam, overlæge, konsulent, leder af blærekræftteamet, Urologisk afdeling
 • Cecilia M Lund, dr.med., konsulent, ph.d., Klinisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

 • Knud Fabrin, overlæge, konsulent, Urologisk afdeling
 • Stig Andersen, dr.med., konsulent, ph.d., professor, Geriatrisk afdeling

Odense Universitetshospital, Region Syddanmark

 • Thor Knak Jensen, dr.med., konsulent, Urologisk afdeling,
 • Jesper Ryg, overlæge, konsulent, ph.d., professor, Geriatrisk afdeling

Københavns Universitetshospital, Region Hovedstaden

 • Ulla Nordström Joensen, MD, Ph.D., Urologisk afdeling

Nyheder

Netværk og kliniske studier i hele landet får økonomisk fødselshjælp fra DCCC, december 2021