Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 132.315 kr.

Tæt ved 4000 danskere får hvert år konstateret tyk- eller endetarmskræft. Mere end 25 % er i den erhvervsaktive alder når diagnosen stilles, og denne andel er stadigt stigende, fordi flere yngre mennesker rammes af sygdommen og pensionsalderen stiger.

Tidligere studier har vist, at en del af tarmkræftpatienterne ikke vender tilbage til deres arbejde efter behandlingen, og at de der gør, arbejder mindre end baggrundsbefolkningen. Det kan have alvorlige omkostninger for den enkelte patients livskvalitet og for samfundsøkonomien.

Vi mangler viden om hvilke patienter, der får problemer, hvilke udfordringer de oplever, og hvordan de evt. kan understøttes i at vende tilbage til og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Dette studie har til formål at afdække tarmkræftpatienters oplevelser af at vende tilbage til arbejdet efter afsluttet behandling. Resultaterne skal kvalificere fagprofessionelle til at støtte tarmkræftpatienters tilbagevenden til arbejdsmarkedet i fremtiden.

Status marts 2023: Der er udarbejdet en protokol til et kvalitativt studie, som kan bruges til at ansøge diverse fonde. Initiativet, som DCCC har støttet, er dermed afsluttet.

Tværfaglig organisation
DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) og nationalt forskningscenter for senfølger i bækkenorganerne

Deltagende parter

Region Sjælland

  • Marianne Krogsgaard, Klinisk Sygeplejespecialist ph.d., 
  • Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital - Køge

Region Nord

  • Professor Ole Thorlacius-Ussing, Kirurgisk Gatstroenterologisk afdeling, Aalborg. Universitets hospital
  • Afdelingslæge Michael Bødker Lauritzen, Kirurgisk Gatstroenterologisk afdeling, Aalborg. Universitets hospital

Region Midt

  • Therese Juul, lektor/sygplejerske, Mave- og Tarmkirurgi, Aahus Universitetshospital
  • Pernille Pedersen, seniorforsker, DEFACTUM. Primær kontakt, e-mail: pelped@rm.dk