Bevillingsår: 2018

Bevillingsbeløb: 200.000 kr.

Når en læge skal afgøre, om en patient med hjernekræft har bedst gavn af foton- eller protonterapi, indgår der mange kliniske såvel som tekniske parametre i beslutningsprocessen. Dette skyldes bl.a. manglende viden om stråler og protoners bivirkninger i visse områder i hjernen. Indtil denne viden er på plads, vil der være en stor variation i patienter, der henvises til enten foton- eller protonbehandling. I projektet undersøges det, hvilke parametre lægerne lægger mest vægt på med henblik på at skabe bedre nationale retningslinjer for, hvilke patienter, der skal henvises til enten foton- eller protonterapi.

Tværfaglig organisation
Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG)

Deltagende parter
Jesper Folsted Kallehauge, hospitalsfysiker, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: jespkall@rm.dk