Bevillingsår: 2018

DCCC støtter dette projekt med 200.000 kr. til vidensdeling om emnet på tværs af landet

Når en læge skal afgøre, om en patient med hjernekræft har bedst gavn af foton- eller protonterapi, indgår der mange kliniske såvel som tekniske parametre i beslutningsprocessen. Dette skyldes bl.a. manglende viden om stråler og protoners bivirkninger i visse områder i hjernen. Indtil denne viden er på plads, vil der være en stor variation i patienter, der henvises til enten foton- eller protonbehandling.

I projektet undersøges det, hvilke parametre lægerne lægger mest vægt på med henblik på at skabe bedre nationale retningslinjer for, hvilke patienter, der skal henvises til enten foton- eller protonterapi.

Status marts 2023: Projektet har opnået formålet med, at kvantificere den nationale henvisningspraksis ved, under kontrollerede forhold, at undersøge lægernes henvisningspraksis til enten proton‐ eller fotonbehandling på tværs af landet, og det mest afgørende for deres beslutning er patientens alder og hvor meget man kan reducere dosis til den raske del af hjernen. Modellen er testet under relativt kontrollede forhold og det næste skridt er nu at undersøge, om det stadig fungerer i den kliniske hverdag. 

Tværfaglig organisation
Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG)

Deltagende parter
Jesper Folsted Kallehauge, hospitalsfysiker, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: jespkall@rm.dk