Forberedelse af et nationalt projekt, hvis formål er at udvikle og validere et redskab til måling af patientens evne til selvstændigt at beherske de færdigheder, der er nødvendige for et komplet stomibandageskift efter en tarmkræftoperation. Redskabet forventes anvendt i en målrettet, individuel oplæring præ- og postoperativt samt gennem rehabiliteringsforløbet for at øge færdigheder og livskvaliteten. Endvidere er formålet at undersøge behovet for og effekten af pædagogiske tiltag rettet mod øget selvhjulpenhed i stomipleje.

Tværfaglig organisation
DCCG (Dansk Kolorektal Cancer Gruppe)

Primær kontaktperson
Therese Juul, adjunkt, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital:

  • Hanne Konradsen, sygeplejerske, ph.d., professor i klinisk sygepleje
  • Anne Kjærgaard Danielsen, sygeplejerske, ph.d., seniorforsker

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital:

  • Michael Bødker Lauritzen, MD
  • Ole Thorlacius-Ussing, MD, ph.d., professor

Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital:

  • Therese Juul, sygeplejerske, MHSc, ph.d.
  • Henriette Vind Thaysen, sygeplejerske, MHSC, ph.d.
  • Peter Christensen, MD, professor

Urinsvejkirurgi, Aarhus Universitetshospital: 

  • Bente Thoft Jensen, sygeplejerske, MPH, ph.d.
  • Susanne A. Rasmussen, MHSc
  • Jørgen B. Jensen, MD, professor