Som bevillingsmodtagere er I en del af projekter og netværk under DCCC. Det er et krav, at de støttede aktiviteter er åbne for alle interesserede deltagere og annonceres på DCCC's hjemmeside. Husk derfor at sende opslag om workshops, netværksmøder, seminarer og lignende til dccc.info@dccc.dk tidligst muligt, dog senest 4 uger inden tilmeldingsfristen for aktiviteten.

Støtten fra DCCC skal fremgå i kommunikationen om og vedrørende projektet, enten på skrift eller med logo.
Læs mere under fanen om kommunikation, hvor I også finder information om hjemmeside, annoncering og sociale medier.

Når et projekt afsluttes, skal bevillingshaver dels afrapportere om projektet og dels aflægge et regnskab.

Find en skabelon til projektafrapportering her

Du finder mere information om regnskabsaflæggelse her.