Arrangementskomitéen har sammensat det faglige indhold og program til Danske Kræftforskningsdage 2024. Læs mere om medlemmerne af komitéen nedenfor.


Henrik Frederiksen (formand)

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen er formand for DCCCs faglige udvalg og for arrangementskomitéen bag Danske Kræftforskningsdage.
Han er professor i hæmatologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og overlæge ved Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Tidligere formand for Dansk Hæmatologisk Selskab (2017-2022).
Henrik Frederiksens forskningsområde er komplikationer og komorbiditet ved hæmatologisk kræftsygdom og de ikke-maligne blodsygdomme.

 

Camilla Qvortrup

Overlæge, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Næstformand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) 

Daniella Elisabet Østergaard

Foto på vej.png

Deirdre Cronin Fenton

Foto på vej.png

Helle Pappot

Helle Pappot.pngHelle Pappot er professor i patientinvolvering og overlæge ved Kræftafdeling, Rigshospitalet.

 

Inge Marie Svane

Inge Marie Svane.pngInge Marie Svane er leder for Nationalt Center for Cancer Immunterapi, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Jeppe Friborg

Foto på vej.png

Jesper Ryg

Foto på vej.png

Line Bentsen

Line Bentsen.pngLine Bentsen er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. Line laver forskning med særligt fokus på fertilitet og seksuel sundhed blandt unge voksne med kræft i Danmark. 

Malene Fischer

Foto på vej.png

Maria Aagesen

Foto på vej.png

Michael Borre

Micheal Borre sh.jpgMichael Borre er professor, overlæge dr.med., ph.d. ved urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital. Michael gennem de sidste snart 10 år været formand for DMCG.dk, Sammenslutningen af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

Endeligt skal nævnes et aktuelt formandskab for DAPROCA, Dansk Prostatacancer Gruppe og den tilhørende nationale kvalitetsdatabase, DAPROCAdata.

Signe Borgquist

Stefan Starup Jeppesen

Foto på vej.png

Søren Paaske Johnsen

Søren Paaske Johnsen sh.pngSøren Paaske Johnsen er klinisk professor, overlæge, centerleder hos Danske Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning på Aalborg Universitetshospital.