Medlemmerne af fagligt udvalg for DCCC er udpeget af bestyrelsen på baggrund af deres særlige viden om specifikke kræftområder og deres brede nationale og internationale netværk. De rådgiver DCCC i videnskabelige og patientnære problemstillinger og har til opgave at:

  • være idéskabende, igangsættende og debatterende på kræftområdet
  • fungere som motor for nye regionale eller landsdækkende initiativer, der kan fremme dansk forskning, forebyggelse og behandling af kræft
  • udvikle det nationale og internationale samarbejde og netværk på kræftområdet

Du kan læse mere om fagligt udvalgs opgaver og sammensætning af medlemmer i kommissorium og forretningsorden for fagligt udvalg.

Forretningsudvalget

Fagligt udvalg konstituerer sig med et forretningsudvalg, som har et særligt ansvar for at drive arbejdet i fagligt udvalg. Forretningsudvalget udgøres af formanden og næstformanden samt yderligere tre medlemmer, som vælges af fagligt udvalg. Medlemmerne af forretningsudvalget har en funktionsperiode på to år med mulighed for genvalg. 

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen (Formand)
Professor, overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Formand og LVS repræsentant for Dansk Hæmatologisk Selskab

CaiGrau_web_sh_1.jpgCai Grau (næstformand)
Forskningsleder, Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi
Professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi
cai.grau@rm.dk 

Claus Lindbjerg Andersen.pngClaus Lindbjerg Andersen
Centerleder, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Dorte Nielsen.pngDorte Lisbet Nielsen
Professor, overlæge
Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Medlem af Medicinrådet

Foto på vej.pngInge Bernstein
Lægefaglig chefkonsulent
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Medlemmer af fagligt udvalg 2020-2022

Berit Andersen_bio95x135.jpgBerit Andersen
Professor, ledende overlæge
Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

1.pngBjarne Winther Kristensen
Professor, overlæge
Patologiafdelingen, Rigshospitalet, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Foto på vej.pngChristian Bjørn Poulsen
Overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Christian Godballe.pngChristian Godballe
Professor, overlæge
Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Leder, ph.d-skolen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Syddansk Universitet

Christoffer Johansen.pngChristoffer Johansen
Centerleder, Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE)
Professor, overlæge
Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

4.pngDorte Ejg Jarbøl
Professor
Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Praktiserende læge

2.pngElsebeth Lynge
Professor
Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing-Falster Sygehus

3.pngEstrid V. S. Høgdall
Leder af Regionernes Bio- og Genombank
Professor, Patologiafdelingen, 
Herlev og Gentofte Hospital

Henrik Gregersen.jpgHenrik Gregersen
Overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

5.pngInge Marie Svane
Leder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi
Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Jens Overgaard_bio95x135.jpgJens Overgaard
Professor, overlæge
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Medlem af Forretningsudvalget i DMCG.dk

Foto på vej.pngJørn Herrstedt
Professor, overlæge
Kræftafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Karina Dahl SteffensenKarina Dahl Steffensen
Professor, overlæge
Onkologisk Afdeling, Vejle sygehus - Patienternes Kræftsygehus, Sygehus Lillebælt

6.pngKirsten Grønbæk 
Direktør, Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft
Professor, overlæge, Hæmatologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)

Foto på vej.pngKjeld Schmiegelow
Forskningsleder, Nationalt Forskningscenter for børnekræft (CONTROL)
Professor, Børne- og Ungeklinikken, Rigshospitalet

Foto på vej.pngKrister Wennerberg
Professor, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet

7.pngLene Hjerrild Iversen
Professor, overlæge
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

8.pngLise Bjerrum Thisted
Klinisk Sygeplejespecialist
Klinik for Senfølger efter Kræft, Sjællands Universitetshospital

Foto på vej.pngLouise Lauridsen
Sektionsleder
Sundhedsstyrelsen

Portræt.pngMads Melby
Forskningschef
Kræftens Bekæmpelse

 

Foto på vej.pngMads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, Kræftafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Andreas Røder.pngMartin Andreas Røder
Professor, overlæge
Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet

9.pngMartin Bøgsted
Professor
Bioinformatik og Statistik, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

MogensMogens Grønvold
Professor, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Ole Hilberg.pngOle Hilberg
Leder, Dansk Forskningscenter for Lungekræft
Professor, overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital

Peer Christiansen.pngPeer Christiansen 
Leder, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
Professor, overlæge, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Pernille Tine Jensen_bio95x135.jpgPernille Tine Jensen
Professor, overlæge
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Peter Christensen.pngPeter Christensen
Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne
Professor, overlæge, Klinik for Bækkenbundslidelser, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Foto på vej.pngRene Laursen
Overlæge
Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

SigneSigne Borgquist
Lærestolsprofessor, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Susanne DaltonSusanne Oksbjerg Dalton
Forskningsleder, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)
Professor, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

SørenSøren R. Rafaelsen
Professor, overlæge, klinisk lektor
Radiologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

UlrikUlrik Lassen
Professor, klinikchef
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet