Medlemmerne af fagligt udvalg for DCCC er udpeget af bestyrelsen på baggrund af deres særlige viden om specifikke kræftområder og deres brede nationale og internationale netværk. De rådgiver DCCC i videnskabelige og patientnære problemstillinger og har til opgave at:

  • være idéskabende, igangsættende og debatterende på kræftområdet
  • fungere som motor for nye regionale eller landsdækkende initiativer, der kan fremme dansk forskning, forebyggelse og behandling af kræft
  • udvikle det nationale og internationale samarbejde og netværk på kræftområdet

Du kan læse mere om fagligt udvalgs opgaver og sammensætning af medlemmer i kommissorium og forretningsorden for fagligt udvalg.

Forretningsudvalget

Fagligt udvalg konstituerer sig med et forretningsudvalg, som har et særligt ansvar for at drive arbejdet i fagligt udvalg. Forretningsudvalget udgøres af formanden og næstformanden samt yderligere tre medlemmer, som vælges af fagligt udvalg. Medlemmerne af forretningsudvalget har en funktionsperiode på to år med mulighed for genvalg. 

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen (formand)
Professor, overlæge
Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Formand og LVS repræsentant for Dansk Hæmatologisk Selskab

Helle Pappot.pngHelle Pappot (næstformand)
Professor, overlæge
Kræftafdelingen, Rigshospitalet

Claus Lindbjerg Andersen.pngClaus Lindbjerg Andersen
Centerleder, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

inge thomsen bernstein sh.pngInge Bernstein
Lægefaglig chefkonsulent
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

SigneSigne Borgquist
Lærestolsprofessor, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Frede Donskov sh.pngFrede Donskov (suppleant)
Professor, overlæge, Kræftsygdomme, Sydvestjysk Sygehus

Medlemmer af fagligt udvalg 2023-2025

Anja Brügmann135x90.jpgAnja Brügmann
Ledende overlæge, Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Anne-Vibeke Lænkholm
Klinisk forskningslektor, overlæge, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Berit Andersen_bio95x135.jpgBerit Andersen
Professor, ledende overlæge
Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers

Cai Grau 2020.pngCai Grau 
Forskningsleder, Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi
Professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi
cai.grau@rm.dk 

Camilla Qvortrup
Næstformand i DMCG.dk
Overlæge, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet

Charlotte Rotbøl135x90.jpgCharlotte Rotbøl
Ledende overlæge, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Christoffer Johansen.pngChristoffer Johansen
Centerleder, Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE)
Professor, overlæge
Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

4.pngDorte Ejg Jarbøl
Professor
Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Praktiserende læge

Dorte Nielsen.pngDorte Lisbet Nielsen
Professor, overlæge
Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
Medlem af Medicinrådet

3.pngEstrid V. S. Høgdall
Leder af Regionernes Bio- og Genombank
Professor, Patologiafdelingen, 
Herlev og Gentofte Hospital

Finn Cilius Nielsen
Professor, Genomisk Medicin, Rigshospitalet

Henrik Moeller sh.pngHenrik Møller
RKKP's faglige epidemiologiske leder.
Professor, dr.med. Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital

Helle Zacho135x90.jpgHelle D. Zacho
Professor, forskningsansvarlig overlæge, Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Inge Bang-Achton1.pngInge Bang-Achton
Oversygeplejerske, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

5.pngInge Marie Svane
Leder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK)
Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Jens Overgaard_bio95x135.jpgJens Overgaard
Professor, overlæge
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Medlem af Forretningsudvalget i DMCG.dk

Jørgen Bjerggaard Jensen sh.pngJørgen Bjerggaard Jensen
Klinisk lærestolsprofessor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

6.pngKirsten Grønbæk 
Direktør, Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft
Professor, overlæge, Hæmatologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)

Kirubakaran Balasubramniam 3.pngKirubakaran Balasubramaniam
Lektor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Praktiserende læge

 

 

Kjeld Schmiegelow .pngKjeld Schmiegelow
Forskningsleder, Nationalt Forskningscenter for børnekræft (CONTROL)
Professor, Børne- og Ungeklinikken, Rigshospitalet

 

 

Krister Wennerberg.pngKrister Wennerberg
Professor, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet

LLars Møller P sh.pngars Møller Pedersen
Forskningsansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

7.pngLene Hjerrild Iversen
Professor, overlæge
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

8.pngLise Bjerrum Thisted
Klinisk Sygeplejespecialist
Klinik for Senfølger efter Kræft, Sjællands Universitetshospital

Louise Lauridsen.pngLouise Lauridsen
Sektionsleder, Enheden for Primære Sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen

Portræt.pngMads Melbye
Professor, Forskningschef
Kræftens Bekæmpelse

 

Mads Nordahl Svendsen.pngMads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, Kræftafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Andreas Røder.pngMartin Andreas Røder
Professor, overlæge
Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet

9.pngMartin Bøgsted
Centerleder, professor i bioinformatik og statistik, Center for Clinical Data Science, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

 

Foto på vej.pngMichael Bau Mortensen
Professor, ledende overlæge
Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital
Forksningsleder, Forskningsenheden for Kirurgi, Syddansk Universitet

MogensMogens Grønvold
Professor, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Ole_Graumann sh.pngOle Graumann
Professor, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Leder, radiologisk forsknings- og innovationsenhed, Syddansk Universitet

Ole Hilberg.pngOle Hilberg
Leder, Dansk Forskningscenter for Lungekræft
Professor, overlæge, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitetshospital

Ole Lund sh.pngOle Lund
Sektionsleder, Bioinformatik, Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

Peer Christiansen.pngPeer Christiansen 
Leder, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
Professor, overlæge, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Pernille Tine Jensen_bio95x135.jpgPernille Tine Jensen
Professor, overlæge
Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Peter Christensen.pngPeter Christensen
Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne
Professor, overlæge, Klinik for Bækkenbundslidelser, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Susanne DaltonSusanne Oksbjerg Dalton
Forskningsleder, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)
Professor, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Søren Paaske Johnsen sh.pngSøren Paaske Johnsen 
Klinisk professor, overlæge, centerleder, Danske Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital

Torben Frøstrup.pngTorben Frøstrup 
Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

UlrikUlrik Lassen
Centerleder, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer
Cheflæge, professor, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet