Medlemmer af Styregruppen er udpeget for fire år ad gangen og består af personer med særlig faglig viden og overblik over kræftområdet. Styregruppen er ansvarlig for ledelsen af DCCC, og har til opgave at godkende og igangsætte initiativer, der støtter op omkring DCCC’s målsætninger. Styregruppen har blandt andet til opgave at:

  • Udpege strategiske udviklingsområder inden for forskning, uddannelse, rekruttering, diagnosticering og behandling mv.
  • Skabe og udvikle nye vidensmiljøer og netværk på tværs af hospitaler og universiteter
  • Facilitere national udbredelse og afprøvning af protokolleret innovativ behandling, som endnu ikke er standardbehandling
  • Træffe nationale beslutninger om evidensbaserede nationale vejledninger – med mindre disse beslutninger i sagens natur skal træffes af andre
  • Sikre relationer til øvrige landsdækkende projekter, organisationer og strategier inden for kræftområdet
  • Udpege centre og organisationer til DCCC

Medlemmer af styregruppen

Anne Bukh, formandAnne Bukh (formand), koncerndirektør, Region Nordjylland, mail: a.bukh@rn.dk 

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen
(formand for fagligt udvalg),
professor, overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Formand og LVS repræsentant for Dansk Hæmatologisk Selskab

 

Anders H. Lund, professor, direktør for BRIC, Københavns Universitet

Helene Bilsted Probs_sogh.pngHelene Probst, lægefaglig direktør, Danske Regioner

Henrik Ditzel, professor, overlæge, afdelingsleder, Institut for Molekylær Medicin – Cancer- og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet og forskningsleder, Onkologisk Afdeling, OUH

Ismail GögenurIsmail Gögenur, specialeansvarlig, overlæge og professor, Institut for Klinisk Medicin, Sjællands Universitetshospital

Jens Winther Jensen.pngJens Winther Jensen
Direktør
Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklings-
program (RKKP)

Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Jørgen Frøkiær, Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Michael BorreMichael Borre
Formand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)
Professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

Styregruppe_Michael Braûner Schmidt_beskåret.pngMichael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

Morten Ladekarl.pngMorten Ladekarl, professor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Peder Fabricius.pngPeder Fabricius, lægefaglig vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

Peter-Sorensen_profil_sh.jpgPeter Sørensen, lægelig direktør, Sygehus Sønderjylland 

Randi Munch Krogsgaard, patientrepræsentant

Steen Dalsgård Jespersen.pngSteen Dalsgård Jespersen, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

Søren Pihlkjær Hjortshøj_web_sh.jpgSøren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital

Thomas Høi Hansen.pngThomas Høi-Hansen, centerdirektør, hjertecentret, Rigshospitalet

Du kan læse mere om Styregruppens opgaver og sammensætning af medlemmer i kommissoriet for Styregruppen.