Medlemmer af Styregruppen er udpeget for fire år ad gangen og består af personer med særlig faglig viden og overblik over kræftområdet. Styregruppen er ansvarlig for ledelsen af DCCC, og har til opgave at godkende og igangsætte initiativer, der støtter op omkring DCCC’s målsætninger. Styregruppen har blandt andet til opgave at:

  • Udpege strategiske udviklingsområder inden for forskning, uddannelse, rekruttering, diagnosticering og behandling mv.
  • Skabe og udvikle nye vidensmiljøer og netværk på tværs af hospitaler og universiteter
  • Facilitere national udbredelse og afprøvning af protokolleret innovativ behandling, som endnu ikke er standardbehandling
  • Træffe nationale beslutninger om evidensbaserede nationale vejledninger – med mindre disse beslutninger i sagens natur skal træffes af andre.
  • Sikre relationer til øvrige landsdækkende projekter, organisationer og strategier inden for kræftområdet
  • Udpege centre og organisationer til DCCC

Medlemmer af styregruppen

Anne Bukh, formandAnne Bukh (formand), koncerndirektør, Region Nordjylland, mail: a.bukh@rn.dk 

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen
(formand for fagligt udvalg),
professor, overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Formand og LVS repræsentant for Dansk Hæmatologisk Selskab

 

Anders H. Lund, professor, direktør for BRIC, Københavns Universitet

Claus ThomsenClaus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

Helene Bilsted ProbstHelene Bilsted Probst, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

Henrik Ditzel, professor, overlæge, afdelingsleder, Institut for Molekylær Medicin – Cancer- og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet og forskningsleder, Onkologisk Afdeling, OUH

Ismail GögenurIsmail Gögenur, specialeansvarlig, overlæge og professor, Institut for Klinisk Medicin, Sjællands Universitetshospital

Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Jørgen Frøkiær, Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Styregruppe_Michael Braûner Schmidt_beskåret.pngMichael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital

Morten Ladekarl.pngMorten Ladekarl, professor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Randi Munch Krogsgaard, patientrepræsentant

Per JørgensenPer Jørgensen, vicedirektør, Rigshospitalet

Peter-Sorensen_profil_sh.jpgPeter Sørensen, lægelig direktør, Sygehus Sønderjylland 

Michael BorreMichael Borre
Formand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)
Professor, overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospita

Foto på vej.pngJens Winther Jensen
Direktør
Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklings-
program (RKKP)

Du kan læse mere om Styregruppens opgaver og sammensætning af medlemmer i kommissoriet for Styregruppen.