Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 129.430 kr. - til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initieret studie

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt danske kvinder med cirka 4.500 nye tilfælde årligt. Hos omkring 20 % vil sygdommen på et tidspunkt komme tilbage som uhelbredelig metastatisk brystkræft. Af dem får omkring 18%, svarende til 650 personer, konstateret ER+, HER2 normal uhelbredelig metastatisk brystkræft.

Siden 2017 har kombinationsbehandling med endokrin terapi og en CDK4/6 hæmmer været standard 1. eller 2. linjebehandling til de fleste af disse patienter. Der er endnu ikke foretaget studier af, hvilken betydning denne behandling har haft for danske patienters overlevelse og livskvalitet. Der findes heller ikke internationale studier, som man for alvor kan hente viden fra. Ved gennemførelsen af det foreslåede studie vil der ikke alene opnås viden om effekten af CDK4/6 efter progression, men studiet vil også generere viden om behandling og prognose for ER positive, HER2 negative mBC. Dette skyldes, at data fra samtlige inkluderede patienter vil blive indsamlet i DBCGs Recidivdatabase i Danmark.

Dette nationale prospektive studie vil således kunne bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvilken behandling patienter bør tilbydes efter progression og vil dermed potentielt være praksisændrende i Danmark. Støtten fra DCCC anvendes til at forberede dette studie, herunder til udarbejdelse af en studieprotokol samt til statistisk hjælp. Protokollen vil danne grundlag for ansøgninger om finansiel støtte til udførelse af forsøget.

Status 15. maj 2023: Projektgruppen har skrevet en protokol til gennemførelse af et nationalt studie. Projektbeskrivelsen og initieringen af studiet er gennemført. Initiativet som DCCC har støttet er dermed afsluttet. 

Der er blevet ansøgt om midler til gennemførsel af studiet hos Kræftens Bekæmpelse og regionerne. 

Tværfaglig organisation: 
Studiet udgår fra Danish Breast Cancer Group (DBCG), og vil således blive udført på tværs af alle onkologiske afdelinger i Danmark

Deltagende parter

 • Iben Kümler, Afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.d Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, medlem af styregruppen for DBCGs recidiv database. Primær kontakt, e-mail: ibekml01@regionh.dk
 • Bent Ejlertsen, Professor, Overlæge Onkologisk Afdeling Rigshospitalet, lægelig leder af DBCG samt medlem af styregruppen for DBCGs recidiv database
 • Ann Knop, Overlæge onkologisk Afdeling Rigshospitalet, Formand for DBCG og medlem af styregruppen for DBCGs recidiv database.
 • Dorte Nielsen, Professor, Overlæge Onkologisk Afdeling Herlev Hospital medlem af styregruppen for DBCGs recidiv database.
 • Tobias Berg, MD, Ph.d studerende ved DBCG, medlem af styregruppen for DBCGs recidiv database.
 • Maj-Britt Raaby Jensen, Chef statistiker DBCG, medlem af styregruppen for DBCGs recidiv database. Medicinsk Udvalg under DBCG som repræsenterer alle onkologiske afdelinger i Danmark.
 • Sigen Borgquist, Professor, Overlæge Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
 • Jeanette Dupont Jensen, Overlæge Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Erik Hugger Jakobsen, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus samt Onkologisk Afdeling, Esbjerg Sygehus
 • Hella Danø, Onkologisk Afdeling Nordsjællands Universitets hospital
 • Vesna Glavicic, Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus
 • Julia Kenholm Overlæge Onkologisk Afdeling Herning Sygehus
 • Sofie Yammeni, Overlæge Onkologisk Afdeling Ålborg Universitets sygehus
 • Ditte Hygum-Nielsen, Overlæge Afdeling for Medicinske Sygdomme Bornholms Hospital

Nyheder

DCCC støtter forberedelsen af kliniske kræftstudier og netværk med 1 million kroner, 8. oktober 2021