Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 188.900 kr. - til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initieret studie

Trods god evidens for metoder til effektiv lindring af kræftrelaterede smerter lider en stor andel af kræftpatienter fortsat af daglige smerter. I en stikprøve blandt 476 deltagere med tidligere eller nuværende kræft rapporterede cirka 2/3, at de havde smerter enten dagligt eller ofte, og cirka 25% rapporterede, at smerter påvirkede deres daglige gøremål. Langt hovedparten mente, at deres smerter var relateret til kræften og/eller dens behandling.

For at adressere den problemstilling er der brug for systematisk indsamling og deling af viden om patienternes smerteproblemer, så behandlingen kan målrettes til og optimeres for den enkelte. ’COMPARE – kræftsmerter i PainData’ har derfor to konkrete formål.

For det første skal der etableres en bedre infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter. Her vil en let anvendelig elektronisk indsamling af data om kræftpatienters smerter danne grundlag for dataindsamling i ’PainData’, en national kvalitets- og forskningsdatabase. Disse data kan efterfølgende indgå i forskningsprojekter både inden for kræftrelaterede smerter, men også i studier, som sammenligner smerteproblematikker blandt kræftpatienter og patienter med CNCP (Chronic non-cancer pain).

For det andet vil gruppen etablere et tværfagligt netværk, der går på tværs af kræft- og ikke-kræftrelaterede smerter. Dette tværfaglige netværk vil komme kræftpatienterne til gode på flere niveauer. Ud over forberedelsen og gennemførelsen af nationale kliniske studier vil netværket kunne bane vejen for et forbedret samarbejde mellem smerteinteresserede klinikere på tværs af forskellige kliniske specialer, til gavn for patienterne.

COMPARE-initiativet vil dermed give både en forbedret infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter og facilitere vidensdeling og forskning om kræftsmerter på flere niveauer, og derved bidrage til optimeret lindring af patienters forskellige smerteproblematikker.

Tværfaglig organisation: 
Projektet er forankret i Nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA)

Deltagende parter

  • Lene Jarlbæk, overlæge, lektor, REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Primær kontakt, e-mail: lene.jarlbaek@rsyd.dk
  • Henrik Bjarke Vægter, Associate Professor (PhD, MSc Pain Management, PT), Smertecenter Syd, OUH – Center for Funktionelle Lidelser, Afdeling for intensiv medicinsk behandling, Odense Universitetshospital og afdeling for klinisk forskning, Institut for Sundhedsvidenskab, Syddansk afdeling. 
  • Annette Rasmussen, Sygeplejerske, Cand.Cur, Leder af Forskningklinikken i videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region Syddanmark og Syddansk Universitet
  • Poul Lunau Christensen, NSCPM, NDAPM, Lungemediciner og palliationslæge
    Specialeansvarlig Overlæge m. ledelsesansvar, Palliativ Enhed, Onkologisk. afdeling, Sjællands Universitetshospital
  • Michael Borre, professor og urolog, Institut for Klinisk Medicin, Århus Universitet og Urinvejskirurgi, Århus Universitetshospital

Nyheder

DCCC støtter forberedelsen af kliniske kræftstudier og netværk med 1 million kroner, 8. oktober 2021