Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Igennem årtier er de billeddiagnostiske kriterier ”RECIST” blevet anvendt som primært redskab til vurdering af behandlingseffekt og stillingtagen til behandlingsskift, afslutning eller relevans ad fortsat palliativ antineoplastisk behandling ved solide tumorer. Det er dog velkendt at RECIST klassifikationen er et insufficient surrogatmål for overlevelsen. Bedre redskaber vil kunne bidrage til at patienter skånes for unødig kemoterapi, og samtidig tilbydes tidligere skift til et mere virksomt behandlingsregime. Dertil kommer at der vil frigøres resurser fra radiologien, og patienterne vil undgå unødige gentagne skanninger.

Dette projekt har til formål at vise, at cirkulerende kræft DNA i blodet kan anvendes til vurdering af effekt af systemisk behandling ved patienter med udbredt metastatisk cancer i stedet for skanninger. Dette udføres i form af randomiserede kliniske studier inden for flere cancertyper, hvilket projektet er de første til at udøve. Studierne vil undersøger ctDNA RECIST ift. om det er et bedre mål for overlevelse.

Projektet bidrager til at ctDNA, på længere sigt, kan være en langt mere rationel evaluering af effekten af systemisk behandling ved metastatisk cancer sygdom end de nuværende anvendte responskriterier baseret på målinger af læsioner på skanninger.

Herved vil patienter skånes for uvirksom behandling og samtidig få mulighed for tidligere skift til mere virksom behandling. Desuden vil der kunne frigøres resurser til radiologiske undersøgelser i andre sammenhænge.

Tværfaglig organisation

Det første studie vil blive implementeret ved endorsement i Danish Colorectal Cancer Group (DCCG), samt under CFA4 i ctDNA forskningscenteret. Derefter vil der arbejdes for etablering i multiple DMCGer, da ctDNA-RECIST vil være et pan-cancer koncept.

Deltagende parter

  • Region Midt (professor Karen-Lise Garm Spindler, Aarhus Universitetshospital, primær kontaktperson, e-mail: k.g.spindler@rm.dk)
  • Region Syd (Professor Anders Jakobsen, Sygehus Lillebælt, Professor Torben Hansen, Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Seniorforsker Rikke Fredslund Andersen, Laboratoriecenter, Sygehus Lillebælt)
  • Region Sjælland (Professor Niels Pallisgaard, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital)
  • DCCC ctDNA center, herunder Region Sjælland (Niels Pallisgaard) og Syd (Rikke Fredslund Andersen, og Karen-Lise Garm Spindler, Aarhus Universitetshospital).