Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 138.913 kr.

Hvert år får ca. 1300 danskere kræft i mund, svælg og strube. Den primære behandling er stråleterapi, som kan forårsage akutte og sene bivirkninger. En større bestrålingsvolumen øger risikoen for alvorlige bivirkninger.
Siden 2013 har Danmark brugt en margin på 5 mm for at dække mikroskopisk sygdom. Forskning viser at en margin på 5 mm i sig selv ikke influere væsentligt på risikoen for lokalt tilbagefald, men omvendt bidrager til flere senfølger. Dette initiativ vil bekræfte denne formodning ved at påbegynde et randomiseret forsøg med 0 vs. 5 mm margin. Hypotesen er, at de vil se samme sygdomskontrol, men færre bivirkninger.
Støtten til DCCC gives til udvikling af hele projektet, som et investigator-drevet randomiseret forsøg. Penge gives til frikøb fra klinisk arbejde for at skrive protokol, samtykker, informationsmaterialet, ansøgninger til bl.a. VEK; afholdelse af møde med centre-ansvarlige samarbejdspartner (læger, fysiker, radiografer og stråleterapeuter samt sygeplejersker) på de 6 centre som bliver involveret i forsøget.

Tværfaglig organisation
Projektet er initieret fra Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital i samarbejde alle andre nationale hoved og hals kræft centre i Denmark (Aalborg, Aarhus, Næstved, Herlev, Rigshospitalet) på vegne af den multidisciplinære DAHANCA gruppe.

Deltagende parter

 • Ruta Zukauskaite, ph.d., klinisk onkolog, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital & Forskningsenhed for Onkologi, Syddansk Universitet. Primær kontaktperson, e-mail: ruta.zukauskaite@rsyd.dk
 • Cai Grau, professor klinisk onkolog, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Jesper Eriksen læge, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Christian Rønn Hansen, ph.d., hospitalsfysikert, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital & Forskningsenhed for Onkologi, Syddansk Universitet
 • Kenneth Jensen, lektor, klinisk onkolog, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Ulrik Vindelev Elstrøm, ph.d., hospitalsfysiker, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Anne Ivalu Holm, ph.d., hospitalsfysiker, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Mohammad Farhadi, klinisk onkolog, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Eva Samsøe, ph.d., chefhospitalsfysiker, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Camilla Kjær Lønkvist, ph.d., klinisk onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Patrik Sibolt, ph.d., hospitalsfysiker, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Jørgen Johansen, ph.d., klinisk onkolog, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Maria Andersen, klinisk onkolog, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Martin Skovmos Nielsen, ph.d., hospitalsfysiker, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Mogens Bernsdorf, ph.d., klinisk onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet
 • Bob Smulders, hospitalsfysiker, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet
 • Participating DMCGDAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group
 • Kristine Bjørndal, Øre-Næse-Halskirurgisk Afsnit, Odense Universitetshospital, formand, Dansk Hoved-/halscancer Gruppe