Stiftet via kommissorium i DCCC regi 2021

CAR-T celle behandling er en voksende ny behandlingsform og har stort potentiale i Danmark inden for akut leukæmi, lymfekræft og myelomatose. I de kommende år vil den T-celle baserede immunterapi sandsynligvis også blive taget i brug inden for visse solide tumorformer.

CAR-T er en ny og kompliceret behandlingstype, som kræver national koordinering og samarbejde. Blandt andet er der meget høje krav til certificeringer af laboratorier fra de kommercielle producenter for, at behandlingen kan blive tilbudt. Behandlinger udviklet ved forskning i Danmark, såkaldt akademisk produceret behandling, forventer netværket har lavere omkostninger ved ibrugtagning både økonomisk og logistik.

I Danmark har behandling med CAR-T været udfordret af de strenge krav til certificeringer, og udviklingen går ikke så hurtigt, som det er ønsket. I regi af DCCC er der derfor taget initiativ til at oprette et nationalt netværk for CAR-T celle behandling. Hensigten er at samle non-kommercielle faglige interesser om at sikre evidensbaseret, ensartet og hurtig ibrugtagning og udbredelse af CAR-T celle behandling og opfølgning.

Netværket vil arbejde for at sikre:

  • Udvikling af akademisk producerede CAR-T celler til klinisk afprøvning samt afprøvning af både akademisk og kommercielt udviklet behandling i investigator-initierede kliniske protokoller. Der er også ønske om at oprette en fælles biobank, der støtter det akademiske og kliniske arbejde.
  • Nationale retningslinjer og visitation, der sikrer ensartet udvælgelse af patienter hvor der forventes en god effekt samt ensartet behandling, monitorering og opfølgning.
  • Deltagelse og sikring af undervisning, formidling og oprettelse af en vidensbank er særligt centrale for et komplekst område, og er vigtige mekanismer der sikrer effektiv udvikling.
  • Samlet i ét nationalt netværk vil forskningen og udviklingen i Danmark stå stærkere i internationalt samarbejde med både kommercielle og non-kommercielle interesser.

Netværket vil derfor selv varetage:

  • Primær kontakt til og rådgivning af myndigheder.
  • Oprettelse og vedligehold af klinisk database samt sikring af nationale Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT).
  • Funding af aktiviteter som sættes i værk i regi af netværket.
  • Bidrage til undervisning, formidling og oprettelse samt vedligehold af en vidensbank.

Netværket er åbent for alle non-kommercielle interesser, og er etableret som en paraplyorganisation under DCCC.

Behandlingen med CAR-T
CAR-T er en T-cellebaseret immunterapi. T-cellerne bliver tappet fra patientens blod og bliver genmodificeret og aktiveret til at angribe kræftceller. Derefter kommer de aktiverede T-celler tilbage i patientens blodbane.

Læs evt. mere om behandlingstypen hos Kræftens Bekæmpelse.


Organisering og deltagende parter

Læs den fulde beskrivelse af kommissoriumet her

Forretningsudvalg for Danish CAR-T Network (DCTN)

Søren Lykke Petersen, Formand (Hæmatologi, RH)
Anne Mylin (DMSG, RH)
Bjarne Møller (Immunologi, AUH)
Claus Marcher (ALG, OUH)
Christian Poulsen (ROS)
Eva Kannik (Immunologi, RH)
Henrik Frederiksen (DCCC)
Irma Petruskevicius (Hæmatologi, AUH)
Judit M. Jørgensen (DLG, AUH)
Marianne Ifversen (DAPHO, RH-pæd.)
Mikkel Bruun Pedersen (Sundhedsstyrelsen)
Özcan Met (CCIT)
Sine Reker Hadrup (DTU)
Tarec El-Galaly (AAUH)
Thomas Stauffer Larsen (Hæmatologi, OUH)
Torben Barrington (CITCO)

Arrangementer

Stiftende møde i Danish CAR-T Cell Network (DCTN), 3. maj 2022

Symposium on CAR T cell therapy and advances in cellular engineering, 6.-7. juni 2023

Nationalt seminar om akademiske celler, 7. juni 2023