Bevillingsår: 2022

DCCC støtter etableringen af et nyt nationalt, tværfagligt netværk med 130.000 kr.

Psykologiske problemstillinger, som frygt for tilbagefald, angst og depression, er blandt de mest udbredte følger og senfølger af kræftbehandling. Det betyder lidelse for patienten, og desuden påvirker det det øvrige forløb, fx igennem øget brug af sundhedsydelser, inklusive onkologiske, ringere adherence til fx hormonbehandling, og i yderste konsekvens nedsat overlevelse.

Klinikere og forskere på kræftområdet, der interesserer sig for at undersøge og mindske patienters og kræftoverleveres psykologiske bivirkninger og senfølger, møder aktuelt kun tilfældigt hinanden, som det skete på Danske Kræftforskningsdage 2022. Det har ledt til et ønske om et fælles fagligt forum, hvor der er tid og mulighed for sparring, idéudveksling, samarbejde og udvikling.

Det er hensigten, at DPOC skal være det forum. Intentionen er at øge det nationale samarbejde inden for psyko-onkologien og skabe mulighed for nationale forsøg og retningslinjer på området.

Med afsæt i de 3 nationale senfølgecentre, der allerede har fokus på psykiske senfølger, vil DPOC søge at udbrede viden og erfaringer herfra til gavn for lokale senfølgecentre og kliniske afdelinger landet over. DPOC vil desuden hente inspiration hos internationale eksperter via Internationale Psyko-Oncologiske Netværk (IPOS), ligesom danske eksperter på området vil blive opfordret til at byde ind og facilitere diskussioner om retninger og perspektiver for fremtidig psyko-onkologi i Danmark.  

Tværfaglig organisation

Dette netværk har opbakning og deltagende parter fra National Center for Brystkræftsenfølger (DCCL), Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE) og Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne samt Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) og Kræftens Bekæmpelse

Deltagende parter

CASTLE

 • Annika Von Heymann, psykolog
 • Christoffer Johansen, Professor, Overlæge, ph.d., dr.med.
 • Therese Lassen, Læge, ph.d.-studerende
 • Cæcilie Borregaard Myrhøj, sygeplejerske, ph.d.-studerende
 • Kira Lauritzen, psykolog, ph.d.-studerende

DCCL

 • Bobby Zachariae, Professor, dr.med., cand.psych, EPoS, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Birgitte Vrou Offersen, Klinisk professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Anders Bonde Jensen, Professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Eva Rames Nissen, Postdoc, PhD, MSc Psychology, EPoS, Aarhus Universitet og kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Nationalt forskningscenter for senfølger efter kræft i bækkenbunden

 • Peter Christensen, professor, overlæge, Mave- og tarmkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Rogini Balachandran, phd-studerende, Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Therese Juul. Ph.d., lektor, Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Henriette Vind Thaysen, sygeplejerske, adjunkt, Ph.d., Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Ida Hovdenak, sygeplejerske, Ph.d., Mave- og tarmkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital  

Kræftens Bekæmpelse

 • Pernille Envold Bidstrup, lektor, psykolog, Kræftens Bekæmpelse
 • Beverley Lim Høeg, postdoc, Kræftens Bekæmpelse

Region Hovedstaden

 • Kristine Elberg Dengsø, sygeplejerske, postdoc, Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet

Region Midtjylland

 • Mia Skytte O’Toole, psykolog, Lektor, EPoS, Aarhus Universitet
 • Mie Wiklund, psykolog, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
 • Tina Carstensen, psykolog, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
 • Lisbeth Frostholm, professor, psykolog, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
 • Louise Elkjær Fløe, læge, PhD studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Region Syddanmark

 • Johanne Lyhne, læge, PhD studerende, Onkologisk afdeling, Vejle. Primær kontaktperson, e-.mail: johanne.dam.lyhne@rsyd.dk
 • Cathrine Lundgaard Riis, speciallæge i onkolog, PhD, Onkologisk Afdeling, Vejle
 • Jacob Risbjerg Nørregaard, psykolog, Onkologisk Afdeling, Vejle
 • Lars Henrik Jensen, PhD, lektor, cheflæge, Onkologisk Afdeling, Vejle
 • Sofie Husted Knudsen, psykolog, Senfølgecentret Odense Universitetshospital
 • Christina Jul Bolding, psykolog, Senfølgeklinikken Esbjerg og Onkologisk Afdeling, Esbjerg
 • Anne Sophie Bauer, psykolog, Onkologisk Afdeling, Sønderborg
 • Trine Offersen, psykolog, Onkologisk Afdeling, Sønderborg

Region Sjælland

 • Anna Thit Johnsen, psykolog, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Region Nordjylland

 • Troels Bjørn, ledende sygeplejerske, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Winnie Zachariasen, psykolog, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Arrangementer 

National konference - Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC), 18.-19. april 2024

Fyraftensmøde om Familien omkring Kræftpatienten, 27. februar 2024

DPOC opstartsinternat, 11.-12. maj 2023