Bevillingsmulighed: 2024 

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Antallet af langtidsoverlevere efter kræft i brystkassen er stigende, og mange af disse patienter er blevet behandlet med stråleterapi (RT). Desværre oplever nogle af disse patienter tilbagefald eller udvikler nye kræftknuder i nærheden af det tidligere bestrålede område. En del af disse patienter kan have gavn af gentagen strålebehandling (reRT) med en høj stråledosis med henblik på helbredelse. Dog er der en betydelig risiko for alvorlige bivirkninger ved reRT, da der ikke findes faste dosisgrænser for normalvævet, og litteraturen på området er begrænset til små studier. Desuden er det komplekst og usikkert at kombinere to stråledoser.

Initiativet ønsker at forberede et klinisk forsøg, hvor patienter som modtager reRT for lungetumorer registreres. Formålet med forsøget er at indsamle data om overlevelse, bivirkninger fra begge strålebehandlinger og eventuel systemisk behandling. Gruppen bag ansøgningen har til hensigt at udvikle sikre metoder til at sammenligne og summere stråledoserne. Målet er at identificere dosisgrænser for normalvævet, så sikker reRT kan gives i fremtiden.

Tværfaglig organisation

Initiativet er forankret i Dansk Onkologisk Lunge Cancer Gruppe (DOLG). Protokollen CURE Lung udvikles som et samarbejde mellem alle 8 stråleterapicentre i Danmark.

Deltagende parter

 • Lene Hoffmann, ph.d. i fysik, Medicinsk fysiker specialiseret i stråleterapi (AUH), lektor Institut for Klinisk Medicin, AU. Primær kontaktperson, e-mail: Lone.Hoffmann@aarhus.rm.dk

Aalborg Universitets Hospital

 • Weronika Maria Szejniuk (læge)
 • Hella Maria Brøgger Sand (fysiker)

Aarhus Universitetshospital – Kræftafdelingen

 • Marianne Marquard Knap (læge)
 • Hjørdis Hjalting Schmidt (læge)
 • Stine Overvad Fredslund (læge)
 • Lone Hoffmann (fysiker)

Dansk Center for Partikelterapi

 • Hanna Rahbek Mortensen (læge)
 • Maria Fuglsang Jensen (fysiker)

Vejle Sygehus

 • Torben Schjødt Hansen (læge)
 • Mikkel Drøgemüller Lund (fysiker)

Odense Universitetshospital

 • Tine Schytte (læge)
 • Lotte Holm Land (læge)
 • Morten Nielsen (fysiker)

Næstved Sygehus

 • Kenneth Francis Hofl and (læge)

Herlev Sygehus

 • Gitte Persson (læge)
 • Filippa Sundbye (læge)
 • Katarina Wiviann Ottosson (fysiker)

Rigshospitalet

 • Mette Pøhl (læge)

University of Leeds

 • Ane Appelt (fysiker)