Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

I 2019 vil HPV-vaccine blive tilbudt såvel piger som drenge. Dermed skabes en national immunisering af den danske befolkning. Projektets formål et at beskrive omfanget af HPV-relateret kræft på det tidspunkt, hvor vaccinationsprogrammet initieres. Samtidig vil projektet udvikle en mere målrettet behandlingsstrategi mod de HPV-relaterede kræftformer. Studiet er initieret af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og tager sit udgangspunkt i de relevante cancergruppers kliniske databaser og behandlingserfaring. Derved udnyttes det brede nationale samarbejde, der er etableret igennem DCCC.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk

Deltagende parter

 • Jens Overgaard, professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: jens@oncology.au.dk
 • Alle universitetshospitalerne: Københavns Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Sjællands Universitetshospital

Følgende DMCG'er og repræsentanter:

 • Michael Borre, professor, formand, DMCG.dk
 • Jens Overgaard, Principal Investigator (PI), professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
 • DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) - Lars Fokdal, lektor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • DAPECA (Dansk Peniscancer Udvalg) - Jakob Kristian Jakobsen, lektor, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • DACG (Dansk Anal Cancer Gruppe) - Karen-Lise Spindler, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • DAHANCA (The Danish Head and Neck Cancer Study Group) og hudkræft - Jesper Grau Eriksen, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital samt Pernille Lassen, for øjeblikket PMH, Toronto.
 • DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) - Erik Jacobsen, lektor, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
 • DECV (Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe) - Marianne Nordsmark, lektor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  Forksningsanvsarlig patologi - Torben Steiniche, professor, Patologi, Aarhus Universitetshospital
  Forskningsansvarlig molekylær studier - Jan Alsner, professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital