I 2019 vil HPV-vaccine blive tilbudt såvel piger som drenge. Dermed skabes en national immunisering af den danske befolkning. Projektets formål et at beskrive omfanget af HPV-relateret kræft på det tidspunkt, hvor vaccinationsprogrammet initieres. Samtidig vil projektet udvikle en mere målrettet behandlingsstrategi mod de HPV-relaterede kræftformer. Studiet er initieret af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og tager sit udgangspunkt i de relevante cancergruppers kliniske databaser og behandlingserfaring. Derved udnyttes det brede nationale samarbejde, der er etableret igennem DCCC.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk

Primær kontaktperson
Jens Overgaard, professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe
Alle universitetshospitalerne: Københavns Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Sjællands Universitetshospital

Følgende DMCG'er og repræsentanter:

 • Michael Borre, professor, formand, DMCG.dk
 • Jens Overgaard, Principal Investigator (PI), professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
 • DGCG (Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe) - Lars Fokdal, lektor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • DAPECA (Dansk Peniscancer Udvalg) - Jakob Kristian Jakobsen, lektor, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • DACG (Dansk Anal Cancer Gruppe) - Karen-Lise Spindler, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • DAHANCA (The Danish Head and Neck Cancer Study Group) og hudkræft - Jesper Grau Eriksen, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital samt Pernille Lassen, for øjeblikket PMH, Toronto.
 • DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) - Erik Jacobsen, lektor, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
 • DECV (Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikel-cancergruppe) - Marianne Nordsmark, lektor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  Forksningsanvsarlig patologi - Torben Steiniche, professor, Patologi, Aarhus Universitetshospital
  Forskningsansvarlig molekylær studier - Jan Alsner, professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital