Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 192.444 kr.

I Danmark diagnosticeres årligt omkring 2000 tilfælde af tumor i urinvejene, hvoraf halvdelen er invasive og mange har metastaser ved diagnosetidspunktet. Behandlingen af højrisiko eller metastatisk urinvejskræft har opnået betydelige fremskridt med nye behandlingsmetoder såsom immuncheckpoint-hæmmere og targeteret behandling, hvilket har forbedret overlevelsesraten for patienterne. Disse nye strategier inkluderer vedligeholdelsesbehandling med immunterapi og adjuverende immunterapi efter operation i tilfælde af højrisiko urinvejskræft.

Seneste forskning viser, at en kombination af målrettet kemoterapi og immunterapi som førstelinjebehandling kan fordoble overlevelsenraten for patienter. Det forventes, at denne behandlingsmetode snart vil blive godkendt af Medicinrådet, hvilket vil medføre markante ændringer i de eksisterende behandlingsprotokoller. Disse ændringer vil skabe et presserende behov for at evaluere effekten af både den indledende behandling og de efterfølgende behandlingsstadier, som endnu ikke er blevet testet i denne nye kontekst.

Formålet med initiativet er at skabe en national studie-infrastruktur der muliggør systematisk indsamling af urinvejskræftsdata.

Støtten fra DCCC vil blive brugt til at udarbejde RWE-protokoller, deltagerinformation, samarbejdsaftaler, tidsplaner, dataanalyseplaner samt til undervisning og projektgruppemøder. Derudover vil en administrativ medarbejder blive frikøbt til at etablere databaser og hjælpe med godkendelsesansøgninger.

Tværfaglig organisation
Projektet er forankret i interessegruppen DOncUro. Den nationale DMCG, DaBlaCa og Blærekræftforeningen støtter projektet. Projektgruppen er multidisciplinær og inkluderer onkologer, urologer, patientrepræsentant, patolog, fysiker og sygeplejersker.

Deltagende parter

Region Hovedstaden

 • Overlæge Line Hammer Dohn, MD, PhD, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital. Primær kontaktperson, e-mail: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
 • Overlæge Gitte Lam, Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hospitalsfysiker Lina Frid Möller Åström, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Professor Helle Pappot, MD, DMSc, Afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet. Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet
 • Overlæge Birgitte Grønkær Toft, MD, Afdeling for Patologi, Rigshospitalet
 • Overlæge Ulla Joensen, MD, PhD, Ass. Professor, Afdeling for Urinvejskirurgi, Rigshospitalet.

Region Sjælland

 • Afdelingslæge Dorthe Yakymenko, MD, Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Region Syddanmark

 • Overlæge Niels Viggo Jensen, MD, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Region Midt

 • Overlæge Anne Birgitte Als, MD, PhD, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Professor Jørgen Bjerggaard Jensen MD, DMSc, Afdelingen for Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

Region Nord

 • Overlæge Andreas Carus, MD, PhD, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Patientrepræsentant

 • John Redlef, Blærekræftforeningen.