Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 100.000 kr.

Behandling for en hjernetumor kan have vidtrækkende konsekvenser for patienten og den pårørendes dagligliv. Projektet vil øge forståelsen for multidisciplinær rehabilitering, og benytte sig af både kvalitative og kvantitative metoder til at øge indsigten i og forståelsen for behov og gennemførbarhed af rehabilitering til denne særlig sårbare patientgruppe.

Projektets formål er at generere viden til klinisk praksis samt være hypotesegenerende for et fremtidigt randomiseret studie. I projektet vil indgå en national kortlægning og et pilotstudie med ca. 20 patienter (grad III og IV) og deres pårørende.

Status januar 2023: Der er foretaget omfattende litteratursøgning, skrevet fondsansøgninger og klargjort data til fire planlagte studier. Studierne vil omfatte alle tilfælde af primære hjernetumorer diagnosticeret i årene 2004-2018, i alt 25.858 personer. Disse personer er matchet 1:5 med personer med stroke, som er diagnosticeret i samme år, i alt 127.628 personer. På alle disse personer er der også indhentet data på ægtefæller/samlevere med henblik på at belyse deres arbejdsmarkedstilknytning.

De fire studier, som forventes at blive publiceret i 2023-2024, vil undersøge følgende:

  1. Studie 1. At undersøge udvikling i mortalitet inden for forskellige subdiagnoser af primære hjernetumorer.
  2. Studie 2. At undersøge rehabiliteringsindsatser efter en primær hjernetumor sammenholdt med personer med stroke
  3. Studie 3. At undersøge return-to-work efter en primær hjernetumor sammenholdt med personer med stroke
  4. Studie 4. At undersøge arbejdsmarkedstilknytning hos ægtefæller/samlevere til personer med en primær hjernetumor sammenholdt med ægtefæller/samlevere til personer med stroke

Deltagende parter

  • Lars Hermann Tang, Videncenter for Rehabilitering og Paliation, REHPA
  • Karin Dieperink, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA
  • Lene Jarlbæk, Lektor, overlæge, REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Primær kontaktperson, mail: lene.jarlbaek@rsyd.dk