Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 100.000 kr.

Behandling for en hjernetumor kan have vidtrækkende konsekvenser for patienten og den pårørendes dagligliv. Projektet vil øge forståelsen for multidisciplinær rehabilitering, og benytte sig af både kvalitative og kvantitative metoder til at øge indsigten i og forståelsen for behov og gennemførbarhed af rehabilitering til denne særlig sårbare patientgruppe.

Projektets formål er at generere viden til klinisk praksis samt være hypotesegenerende for et fremtidigt randomiseret studie. I projektet vil indgå en national kortlægning og et pilotstudie med ca. 20 patienter (grad III og IV) og deres pårørende.

Deltagende parter

  • Lars Hermann Tang, Videncenter for Rehabilitering og Paliation, REHPA
  • Karin Dieperink, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA
  • Lene Jarlbæk, Lektor, overlæge, REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Primær kontaktperson, mail: lene.jarlbaek@rsyd.dk