Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 80.200 kr.

Der ansøges om penge til workshop med henblik på at afklare behandlingsstrategi, arbejdsgange og initiere skrivning af protokol.

Der findes i dag hverken guidelines nationalt eller internationalt til behandling af de novo metastastisk brystkræft. Det er vigtigt at afklare strategi for systemisk behandling, kirurgi, operation, strålebehandling samt billeddiagnostik præ- og postoperativt.

Der ønskes derfor deltagelse fra Dansk Bryst Cancer Gruppes (DBCGs) udvalg indenfor kirurgi, medicin, radioterapi og billeddiagnostik for afstemme DBCGs behandlingsstrategi. Denne strategi vil være udgangspunktet for designet af DBCG CLEVERER.

Tværfaglig organisation
DBCG -  Danish Breast Cancer Cooperative Group

Deltagende parter

 • Professor, Overlæge, ph.d., Birgitte Offersen, Aarhus Universitetshospital (formand for DBCG og radioterapi udvalg)
 • Maja Vestmø Maraldo, ph.d., afdelingslæge. Primær kontakt, e-mail: maja.vestmoe.maraldo@regionh.dk
 • Fysiker Esben Yates, Aarhus Universitetshospital
 • Fysiker Kristian Boye, Rigshospitalet
 • Afdelingslæge Else Maae, Vejle Sygehus
 • Fysiker Martin Berg, Vejle Sygehus
 • Overlæge, ph.d., Louise Wichmann Matthiessen, Herlev og Gentofte hospital
 • Fysiker Karen Andersen, Herlev og Gentofte hospital
 • Overlæge Sami Al-Rawi, Næstved Sygehus
 • Fysiker Kirsten Legaard Jakobsen, Næstved Sygehus
 • Overlæge, ph.d., Mette H. Nielsen, Odense Universitetshospital
 • Fysiker, ph.d., Ebbe Lorenzen, Odense Universitetshospital
 • Afdelingslæge Mette Møller, Aalborg Universitetshospital
 • Fysiker Ingelise Jensen, Aalborg Universitetshospital
 • Overlæge, ph.d., Ann Knop, Rigshospitalet (formand for medicinsk udvalg i DBCG)
 • Overlæge, dr.med., ph.d., Tove Filtenborg Tvedskov, Herlev og Gentofte Hospital (formand for kirurgisk udvalg i DBCG)
 • Overlæge, Ilse Vejborg, Herlev og Gentofte Hospital (formand for billeddiagnostisk udvalg i DBCG)