Herunder kan du finde og læse mere om DCCC puljekategorien forberedelse af kliniske studier

Navn Beløb i DKK Bevillingsår Beskrivelse

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte

200.000 2019

Læs mere

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch‐reparation

198.000 2019

Læs mere

Multidisciplinære Teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

140.808 2019

Læs mere

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

200.000 2020

Læs mere

NOAC9 - Et fase III randomiseret klinisk forsøg, der undersøger plasma HPV guided opfølgning efter behandling for anal cancer

200.000 2020

Læs mere

CIRCPAC

200.000 2020

Læs mere

Whole Body - MRI in Colon Cancer

200.000 2020

Læs mere

Forberedelse til studie om national kvalitetssikring af indtegning af tumor og normalvæv for hjernecancerpatienter

200.000 2020

Læs mere

Implementering af individualiseret behandling hos patienter med glioblastom i en fase I/II klinisk undersøgelse baseret på klonale mutationer

177.000 2021

Læs mere

Post radiotherapy swallowing dysfunction and impact on quality of life (QoL) in patients with Head and Neck cancer. Rehabilitative swallowing interventions for the treatment of radiated induced dysphagia after head and neck cancer.

200.000 2021

Læs mere

Individualiseret strålebehandling af hjernekræft

200.000 2021

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

129.430 2021

Læs mere

Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft

145.000 2021

Læs mere

Glioblastom: Proteomics før og efter onkologisk behandling i jagt på biomarkører

200.000 2022

Læs mere

Dual-Energy CT til planlægning af strålebehandling til kræftpatienter

200.000 2022

Læs mere

MONITOR- PET/CT skanninger til overvågning af sygdomsstatus hos patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft: betydning for overlevelse og livskvalitet

150.000 2022

Læs mere

Forberedelse af et prospektivt, multi-center kohorte studie ’DBCG CLEVERER - local ablative therapy in de novo oligometastatic breast cancer’

80.200 2022

Læs mere

Peri-operativ behandling med tranexamsyre for patienter med modermærkekræft; prognostisk og behandlingsmæssig betydning af plasminogen

36.000 2022

Læs mere

Nationalt, multidisciplinært netværk for venøs thromboemboli hos patienter med oesophagus- og ventrikel cancer

200.000 2022

Læs mere

ctDNA-RECIST

200.000 2022

Læs mere

REBECCA interventionen til at forbedre behandlingsadhærens og mindske symptombyrde blandt socialt og psykologisk sårbare brystkræftpatienter

200.000 2023

Læs mere

Målrettet kræftbehandling versus standardbehandling i anden linje hos patienter med kræft i bugspytkirtlen, et randomiseret, nationalt DPCG forsøg (DPCG-02)

200.000 2023

Læs mere

PANTHEON – en T-celle lymfom master trial

199.600 2023

Læs mere

Etablering af national database med henblik på fase 4 studier af cellulære terapier

200.000 2023

Læs mere

DECIDE – Cirkulerende tumor DNA til at vurdere risiko ved CT-skanninger med inkonklusive fund

200.000 2023

Læs mere

RESPONSE: Opfølgning af tarmkræftpatienter - nu digitalt og behovsbaseret. Et nationalt interventionsstudie for stadie I og II patienter.

200.000 2023

Læs mere

Beyond surgery for cancer - how to innovate the follow-up programs and improve survivorship – A National Network

200.000 2023

Læs mere

Udvikling af et ctDNA baseret targeteret hjernetumor panel

200.000 2023

Læs mere

Effekt af en præoperativ mundhygiejne intervention på postoperative infektioner hos patienter, der opereres for blære- eller kolorektalkræft: Et multicenterstudie

190.000 2023

Læs mere

Protonterapi til lokalt fremskreden cervix cancer i kombination med kemoterapi og brachyterapy

150.000 2023

Læs mere

Livet med strålebehandling: Livskvalitet hos unge voksne med kræft

200.000 2023

Læs mere

Seksuel dysfunktion efter strålebehandling for rektum cancer

143.000 2024

Læs mere

Forberedelse af dansk deltagelse i internationalt studie om proton strålebehandling versus foton strålebehandling af kræft i næse og bihuler

150.000 2024

Læs mere

Effekten af højdosis dexamethason ved skopisk kirurgi for lungecancer – forberedelse af et nationalt randomiseret klinisk multicenterforsøg

200.000 2024

Læs mere

Det nationale kliniske forsøg CURE Lung: Gentagen strålebehandling for kræft i brysthulen

200.000 2024

Læs mere

Systemic treatment of obesity in breast cancer patients - a clinical feasibility trial

200.000 2024

Læs mere 

Individualiseret AI-baseret perioperative behandling af kolorektal cancer: et randomiseret kontrolleret klinisk forsøg – AIDPRO-CRC studie

200.000 2024

Læs mere

DOncUro (Danish Oncology Urothelial) Onkologisk treatment of urothelial cancer – efficacy and symptoms in a national cohort of Danish patients, Real World Experience (RWE)

192.444 2024

Læs mere

DAHANCA 41: A national randomised non-inferiority study using zero vs five millimetres high-dose CTV margin for the primary Radiotherapy of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas

138.913 2024

Læs mere

DCCC-RT genbestråling

190.000 2024

Læs mere

Iværksættelse af DAPROCA10 - fokal boost og hypofraktionering ved strålebehandling af prostata cancer

200.000 2024

Læs mere