Herunder kan du finde og læse mere om DCCC puljekategorien forberedelse af kliniske studier

Navn Beskrivelse

PARAT - PAllierende RAdioTerapi til lungekræft

Læs mere

IMPROVE IT - Forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA i blodet efter operation

Læs mere

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte

Læs mere

Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

Læs mere

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch‐reparation

Læs mere

Multidisciplinære Teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

Læs mere

Esogastriclife

Læs mere

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

Læs mere

NOAC9 - Et fase III randomiseret klinisk forsøg, der undersøger plasma HPV guided opfølgning efter behandling for anal cancer

Læs mere

Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumordefinition og dosis eskalation hos glioblastomer (GBM)

Læs mere

Fase II undersøgelse af målrettet behandling mod HER2 til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom

Læs mere

Radioterapi som brigding i forbindelsen med CAR T-celle terapi for relapsed/refraktrært diffust storcellet B-celle lymfom

Læs mere

CIRCPAC

Læs mere

Whole Body - MRI in Colon Cancer

Læs mere

Forberedelse til studie om national kvalitetssikring af indtegning af tumor og normalvæv for hjernecancerpatienter

Læs mere

Cirkulerende tumor DNA til korrekt anvendelse af supplerende tarmresektion ved tidlig kolorektal cancer

Læs mere

Ekstern strålebehandling af neuroendokrine neoplasmer: Et nationalt dansk prospektivt studie (DANERA)

Læs mere

Venøs tromboemboli hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient

Læs mere

Multidisciplinært netværk for protonterapi af høj-risiko prostatakræft i randomiseret fase III protokol

Læs mere

Implementering af individualiseret behandling hos patienter med glioblastom i en fase I/II klinisk undersøgelse baseret på klonale mutationer

Læs mere

Post radiotherapy swallowing dysfunction and impact on quality of life (QoL) in patients with Head and Neck cancer. Rehabilitative swallowing interventions for the treatment of radiated induced dysphagia after head and neck cancer.

Læs mere

Individualiseret strålebehandling af hjernekræft

Læs mere

Stråleinduceret diarré ved kræftsygdomme i bækkenet under kurativ ekstern strålebehandling: Ernæringsbehandlingens rolle

Læs mere

Et fase III-forsøg med reduceret dosis kombinations-kemoterapi versus standard monoterapi (Gemcitabin) hos ældre og/eller fragile patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtlen (DPCG-01)

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

Læs mere

Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft

Læs mere

Skrøbelighed og effekt af perioperativ geriatrisk vurdering og intervention ved ældre patienter med muskelinvasiv blærekræft planlagt til radikal cystektomi

Læs mere

OLIGO-projektet - En platform for oligometastatisk behandlingsstrategi

Læs mere

Glioblastom: Proteomics før og efter onkologisk behandling i jagt på biomarkører

Læs mere

Dual-Energy CT til planlægning af strålebehandling til kræftpatienter

Læs mere

Urothelial bladder cancer intervention study based on molecular tumor markers (ULTIMATE)

Læs mere

Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose

Læs mere

MONITOR- PET/CT skanninger til overvågning af sygdomsstatus hos patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft: betydning for overlevelse og livskvalitet

Læs mere

Forberedelse af et prospektivt, multi-center kohorte studie ’DBCG CLEVERER - local ablative therapy in de novo oligometastatic breast cancer’

Læs mere

Peri-operativ behandling med tranexamsyre for patienter med modermærkekræft; prognostisk og behandlingsmæssig betydning af plasminogen

Læs mere

Nationalt, multidisciplinært netværk for venøs thromboemboli hos patienter med oesophagus- og ventrikel cancer

Læs mere

ctDNA-RECIST

Læs mere

REBECCA interventionen til at forbedre behandlingsadhærens og mindske symptombyrde blandt socialt og psykologisk sårbare brystkræftpatienter

Læs mere

Målrettet kræftbehandling versus standardbehandling i anden linje hos patienter med kræft i bugspytkirtlen, et randomiseret, nationalt DPCG forsøg (DPCG-02)

Læs mere 

PANTHEON – en T-celle lymfom master trial

Læs mere 

Etablering af national database med henblik på fase 4 studier af cellulære terapier

Læs mere

DECIDE – Cirkulerende tumor DNA til at vurdere risiko ved CT-skanninger med inkonklusive fund

Læs mere

RESPONSE: Opfølgning af tarmkræftpatienter - nu digitalt og behovsbaseret. Et nationalt interventionsstudie for stadie I og II patienter.

Læs mere

Beyond surgery for cancer - how to innovate the follow-up programs and improve survivorship – A National Network

Læs mere