Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 100.000 kr.

Formålet med samarbejdet er at udfærdige en bred klinisk protokol for implementering og validering af personlig medicin (PM) i danske kræftafdelinger. Infrastrukturen omkring DMCG.dk, kliniske databaser, biobanker og bioinformatik vil skabe grundlag for et tofaset program med fokus på kræftsygdomme uden standardbehandling. Ideen er, at kræftvævet på recidivtidspunktet isoleres og helgenomsekventeres jf. den danske strategi for PM. Derved udnyttes de nye infrastrukturer associeret til det Danske Genom Center til algoritmebaseret individuel prædiktiv molekylær resistens og muligt behandlingsvalg.

Deltagende parter

  • Henrik Ditzel, Institut for Molekylær Medicin – Cancer- og Inflammationsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Primær kontaktperson, mail: hditzel@health.sdu.dk 
  • Nils Brünner, Afdeling for Farmakoterapi, Institut for Lægemiddel Design og Farmakologi, Københavns Universitet

Arrangementer
DCCC recidiv & resistent internat, d. 24.- 25. maj 2018