Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede med 177.000 kroner.

De seneste år har forskning indenfor kræftsvulsters arvemasse/genom ført til udviklingen af nye målrettede lægemidler mod kræftfremkaldende mutationer. Disse lægemidler har forbedret overlevelsen indenfor mange kræfttyper. Glioblastom, som er en uhelbredelig type hjernekræft, har foreløbig desværre ikke været en del af denne udvikling. Den mediane overlevelse, på ca. 14-18 måneder, har været uændret siden 2005. Mulige årsager til den manglende udvikling er mange, blandt andet at de udførte kliniske forsøg ikke har udvalgt patienter på baggrund af deres individuelle mutationer.

Projektet ønsker derfor at initiere et nationalt klinisk forsøg hvor der med moderne molekylærgenetiske analyser kan identificeres patienternes individuelle kræftfremkaldende mutationer og ud fra disse, udvælge det målrettede lægemiddel som, med højest sandsynlighed, øger overlevelsen. Forsøget bliver et nationalt translationelt samarbejde mellem landets førende genomiske forskere og de 4 neuro-onkologiske afdelinger.

Tværfaglig organisation

DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer

Deltagende parter

 • Hans Skovgaard Poulsen, overlæge, Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, Mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk 
 • Afdelingslæge, PhD Slavca Lukacova, Kræftafdelingen, Århus Universitetshospital
 • Afdelingslæge, PhD Rikke Dahlrot, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Overlæge Charlotte Aaquist Haslund, Onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
 • Professor, PhD, overlæge Bjarne Winther Kristensen, Patologisk afdeling, Rigshospitalet
 • Molekylær Biolog, PhD Olga Østrup, Genomisk medicin, Rigshospitalet
 • Gruppeleder, Cand. Scient., PhD Joachim Weischenfeldt, Weischenfeldt Group, BRIC
 • Professor, PhD, ledende overlæge Ulrik Lassen, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, Rigshospitalet
 • Afdelingslæge, PhD Benedikte Hasselbalch, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, Rigshospitalet
 • Afdelingslæge, Phd Thomas Urup, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, Rigshospitalet
 • Læge, PhD Dorte Nørøxe, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, Rigshospitalet
 • Læge, Vincent Fougner, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, Rigshospitalet

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021