Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 165.000 kr.

Brachyterapi er en kræftbehandlingsform, hvor en radioaktiv kilde placeres inde i tumoren. Dosis er meget lokaliseret, hvilket kræver at kilden placeres med millimeters præcision. I modsætning til andre strålebehandlingsformer, eksisterer der i dag ikke online monitorering i forbindelse med afgivelse af brachyterapi. I dette projekt vil et nyligt udviklet monitoreringssystem blive implementeret i tre danske kræftafdelinger. Formålet er at sikre at eventuelle fejl bliver opdaget under behandlingen, så behandlingen kan afbrydes og korrigeres før den fulde dosis afleveres.

Tværfaglig organisation
Projektet inddrager læger og fysikere fra alle danske afdelinger, som udfører brachyterapi, samt ingeniørstuderende fra Aarhus Ingeniørhøjskole.

Deltagende parter

Aarhus Universitetshospital
Physics researchers:

 • Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc. Primær kontaktperson, mail: jacjoa@rm.dk
 • Jacob Johansen, postdoc
 • Gustavo Kertzscher, postdoc
 • Kari Tanderup, professor

Medical physicists:

 • Susanne Rylander
 • Steffen Bjerre Hokland
 • Søren Kynde Nielsen
 • Mette Skovhus Thomsen, cheffysiker

Medical doctors:

 • Simon Buus
 • Lise Bentzen
 • Jacob Lindegaard
 • Lars Ulrik Fokdal

Rigshospitalet
Medical physicists:

 • Flemming Kjær-Kristoffersen
 • Jens Peter Bangsgaard, cheffysiker

Medical doctors:

 • Trine Juhler Nøttrup

Odense Universitetshospital
Medical physicists:

 • Irene Hazell
 • Knud Aage Werenberg, cheffysiker 

Medical doctors:

 • Gitte Bettina Nyvang

Arrangementer
Workshop om in vivo dosimetri for brachyterapi, 10. september 2019
Læs et referat fra workshoppen her