Tværfaglig/faglig organisation
Projektet inddrager læger og fysikere fra alle danske afdelinger, som udfører brachyterapi, samt ingeniørstuderende fra Aarhus Ingeniørhøjskole.

Projektbeskrivelse
Brachyterapi er en kræftbehandlingsform, hvor en radioaktiv kilde placeres inde i tumoren. Dosis er meget lokaliseret, hvilket kræver at kilden placeres med millimeters præcision. I modsætning til andre strålebehandlingsformer, eksisterer der i dag ikke online monitorering i forbindelse med afgivelse af brachyterapi. I dette projekt vil et nyligt udviklet monitoreringssystem blive implementeret i tre danske kræftafdelinger. Formålet er at sikre at eventuelle fejl bliver opdaget under behandlingen, så behandlingen kan afbrydes og korrigeres før den fulde dosis afleveres.

Primær kontaktperson
Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe
Aarhus Universitetshospital

Physics researchers:

 • Jacob Johansen, postdoc
 • Gustavo Kertzscher, postdoc
 • Kari Tanderup, professor

Medical physicists:

 • Susanne Rylander
 • Steffen Bjerre Hokland
 • Søren Kynde Nielsen
 • Mette Skovhus Thomsen, cheffysiker

Medical doctors:

 • Simon Buus
 • Lise Bentzen
 • Jacob Lindegaard
 • Lars Ulrik Fokdal

Rigshospitalet
Medical physicists:

 • Flemming Kjær-Kristoffersen
 • Jens Peter Bangsgaard, cheffysiker

Medical doctors:

 • Trine Juhler Nøttrup

Odense Universitetshospital
Medical physicists:

 • Irene Hazell
 • Knud Aage Werenberg, cheffysiker 

Medical doctors:

 • Gitte Bettina Nyvang

Arrangementer
Workshop om in vivo dosimetri for brachyterapi, 10. september 2019

Læs et referat fra workshoppen her