Tværfaglig/faglig organisation
DCCG ‐ Dansk Colorectal Cancer Group

Projektbeskrivelse
Efter operation og kemoterapi for tarmkræft oplever ca. 1 af 3 patienter tilbagefald af kræften, men med det eksisterende opsporingsprogram opdages tilbagefaldene ofte for sent til at kunne helbredes. Vi har udviklet et nyt opsporingsprogram baseret på undersøgelse for kræft-DNA i blodprøver, som i tests kan finde tilbagefald op til 16 måneder tidligere end det eksisterende program. Med IMPROVE IT2 studiet, vil vi anvende de to programmer parallelt i klinikken med henblik på at dokumentere, at det nye program øger andelen af patienter der helbredes, samt forbedrer overlevelsen og livskvaliteten.

Primær kontaktperson
Kåre Gotschalck Sunesen, lektor, Institut for Klinisk Medicin - Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Projektgruppe

 • Kåre Gotschalck Sunesen, lektor, Institut for Klinisk Medicin - Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
 • Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Lene Hjerrild Iversen, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Søren Laurberg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Karen-Lise Garm Spindler, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Ole Thorlassius-Ussing, professor, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Morten Ladekarl, professor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Per Vadgaard Andersen, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital og Svendborg Hospital
 • Per Pfeiffer, professor, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Anders Husted Madsen, lektor, Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest, Herning
 • Uffe Schou Løve, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenhed Midt, Viborg
 • Ismail Gögenur, professor, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge, Slagelse og Roskilde Hospital
 • Stine Kramer, Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Center, Aarhus Universitetshospital
 • Jes Søgaard, professor, Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Syddansk Universitet

Aktiviteter
IMPROVE IT2-kickoffmøde for studiegruppen 11.-12. oktober 2019