Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Efter operation og kemoterapi for tarmkræft oplever ca. 1 af 3 patienter tilbagefald af kræften, men med det eksisterende opsporingsprogram opdages tilbagefaldene ofte for sent til at kunne helbredes. Vi har udviklet et nyt opsporingsprogram baseret på undersøgelse for kræft-DNA i blodprøver, som i tests kan finde tilbagefald op til 16 måneder tidligere end det eksisterende program. Med IMPROVE IT2 studiet, vil vi anvende de to programmer parallelt i klinikken med henblik på at dokumentere, at det nye program øger andelen af patienter der helbredes, samt forbedrer overlevelsen og livskvaliteten.

Tværfaglig organisation
DCCG ‐ Dansk Colorectal Cancer Group

Deltagende parter

 • Kåre Gotschalck Sunesen, lektor, Institut for Klinisk Medicin - Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers´. Primær kontaktperson, Mail: kaarsune@rm.dk
 • Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Lene Hjerrild Iversen, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Søren Laurberg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Karen-Lise Garm Spindler, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Ole Thorlassius-Ussing, professor, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Morten Ladekarl, professor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Per Vadgaard Andersen, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital og Svendborg Hospital
 • Per Pfeiffer, professor, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Anders Husted Madsen, lektor, Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest, Herning
 • Uffe Schou Løve, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenhed Midt, Viborg
 • Ismail Gögenur, professor, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge, Slagelse og Roskilde Hospital
 • Stine Kramer, Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Center, Aarhus Universitetshospital
 • Jes Søgaard, professor, Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Syddansk Universitet

Arrangementer
IMPROVE IT2-kickoffmøde for studiegruppen 11.-12. oktober 2019