Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kroner.

Glioblastom (GBM) er den hyppigste hjernekræft hos voksne med over 300 nye tilfælde årligt og patienterne har kort restlevetid. Strålebehandling er sammen med kirurgi hjørnestenen i behandlingen. Strålebehandling er dog stadig ens for langt størstedelen af patienterne, selvom GBM er en meget heterogen sygdom som afspejles også i store kliniske forskelle mellem enkelte patienter. Personalisering af strålebehandling til den enkelte patient forventes således at forbedre patientresultaterne enormt.

Dette nationale projekt sigter mod at personalisere det nuværende 'one-size-fits-all' strålebehandling target volumen. Der vil bruges kunstig intelligens til at personalisere target baseret på patient, tumor (inklusive (epi)genetiske markører), behandling og avancerede billeddannelse. Det resulterende personligt target er afgørende for yderligere personligt RT dosisintensivering og modalitet (protoner), som supplerer meget tiltrængte strategier for at forbedre udsigterne for GBM-patienter.

Tværfaglig organisation

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer

Deltagende parter

  • Trine Guldberg, PhD, afdelingslæge, Onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
  • Slavka Lukacova, PhD, afdelingslæge, Kræftafdelingen, Århus Universitetshospital
  • Aida Muhic, overlæge, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet
  • Anouk Trip, PhD, afdelingslæge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: anotri@rm.dk
  • Jesper Kallehauge, PhD, lektor, Medicinsk fysiker, Dansk Center for Partikelterapi
  • Morten Hoyer, PhD, Professor, leder, Dansk Center for Partikelterapi
  • Rikke Dahlrot, PhD, lektor, afdelingslæge, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital