Bevillingsår: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Dette initiativ har ambitioner om at nå et nyt niveau inden for strålebehandling af patienter med prostatakræft. Med udgangspunkt i avancerede billeddiagnostiske teknikker og moderne præcisionsudstyr for strålebehandling, sigter man mod at forbedre helbredelsesmulighederne ved at øge stråledosis direkte til kræftknuden i prostata (fokal boost) og samtidig mindske antallet af nødvendige strålebehandlinger (hypofraktionering).

Målet med dette initiativ er at gennemføre et nationalt randomiseret studie med 1000 mænd for at vurdere effekten af fokal boost og hypofraktionering. Projektet er særligt relevant for de ca. 300 danske mænd, der årligt modtager strålebehandling for højrisiko prostatakræft og står over for en tilbagefaldsrisiko på 30-40%.

Støtten fra DCCC vil blive anvendt til at frigøre forskere til udarbejdelsen af studieprotokollen, til at skrive fondsansøgninger, samt til at dække omkostninger ved møder i forskningsgruppen.

Tværfaglig organisation
Medlemmerne af projektgruppen er involveret i DAPROCA Radioterapi Gruppen og repræsenterer bredt de danske centre, der behandler prostatakræft. Projektet er udsprunget af det DCCC støttede Multidisciplinære netværk for fokal terapi af prostatakræft.

Deltagende parter

Aarhus Universitetshospital

 • Simon Buus, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen. Primær kontaktperson, e-mail: simbuu@rm.dk
 • Kirsten Bouchelouche, overlæge, Nuklearmedicin og PET
 • Peter Iversen, afdelingslæge, Nuklearmedicin og PET
 • Steffen Hokland, fysiker, Kræftafdelingen

Rigshospitalet

 • Peter Meidahl Petersen, overlæge, Afdeling for Kræftbehandling
 • Ivan Vogelius, professor, fysiker, Afdeling for Kræftbehandling

Herlev Gentofte Hospital

 • Susan Blak Nyrup Biancardo, fysiker, Onkologisk Afdeling

Sygehus Lillebælt

 • Christine Vestergaard Madsen, overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Bjarke Mortensen, fysiker, Onkologisk Afdeling

Odense Universitetshospital

 • Christina Junker Nyborg, overlæge, Onkologisk Afdeling

Sjællands Universitetshospital

 • Marko Bebek, overlæge, Onkologisk Ambulatorium

Aalborg Universitetshospital

 • Jimmi Søndergaard, overlæge, Onkologisk Afdeling