Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

1180 danskere får hvert år påvist bugspytkirtelkræft (pancreas cancer) og kun 11 % er i live efter 5 år. Der forskes intensivt i mere skræddersyet behandling med patientens DNA-struktur i fokus. Indenfor de seneste år er de genomiske kortlægningsmetoder blevet bedre og nye stoff er, der går ind i cellerne og rammer målrettet det, der får svulsten til at udvikle sig, er udviklet. Dette understøtter ideen om, at den mere individualiserede behandling kan forbedre overlevelse og livskvalitet.

Patienterne med targeterbare genomiske fund vil blive randomiseret 1:1 til enten målrettet behandling (gruppe 1) baseret på de genomiske fund eller standardbehandling (gruppe 2). Patienterne uden targeterbare genomiske fund (gruppe 3) vil blive behandlet med standardbehandling. Studiets primære formål er at sammenligne tid til sygdomsvækst hos patienter med targeterbare genomiske fund ved målrettet behandling eller standardbehandling.

Tværfaglig organisation
Projektet udgår fra Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Deltagende parter

 • Inna Chen, Overlæge, leder, Videnscenter for Medicinsk Behandling af Kræft i Bugspytkirtlen, Herlev og Gentofte Hospital. Primær kontaktperson, e-mail: inna.Chen@regionh.dk
 • Per Pfeiffer, Overlæge, Professor, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Morten Ladekarl, Overlæge, Professor, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Torben Frøstrup Hansen, Overlæge, Professor, Onkologisk Afdeling, Vejle Hospital
 • Britta Weber, Overlæge, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Gabor Istvan Liposits, Overlæge, Herning Sygehus
 • Maria Rossing, Overlæge, associated professor, Afdeling for Genomisk Medicin, Rigshospitalet
 • Julia Sidenius Johansen, Overlæge, professor Onkologisk Afdeling, Herlev & Gentofte Universitetshospital
 • Søren Brunak, Professor, Novo Nordisk Fonden Center for proteinforskning
 • De etablerede samarbejdsrelationer repræsenterer næsten alle onkologiske pancreascancer-patienter i Danmark.
 • Øvrige danske onkologiske centre forespørges om deltagelse efter udarbejdelse af protokolsynopsis.

Nyheder:

Usædvanligt stærkt ansøgningsfelt: DCCC uddeler rekordmange midler i første ansøgningsrunde i 2023, marts 2023